Samovarteateret er den første mottakeren av Barentsstipendet for kultursamarbeid, som ble delt ut på ministermøtet i Arkhangelsk.

Samovarteateret har gjennom mange år gjort en viktig innsats innenfor teatervirksomhet i Norge og Russland. Det sier assisterende kultur- og miljøsjef i Finnmark fylkeskommune Stine Qvigstad Jenvin i en pressemelding.

- Deres bruk av ulike språk som verktøy for å kommunisere med publikum gjør teateret til en verdig mottaker av det første Barentsstipendet for kultursamarbeid, sier Jenvin. Det samme gjelder det brede nettverk av samarbeidspartnere som teateret har.

Deles ut av Barents euroarktiske råd

Det nyopprettede stipendet tildeles av Barents euroarktiske råd. Den norske mottakeren er valgt ut av en arbeidsgruppe som kalles "Joint Working Group of Culture", der de tre nordligste fylkeskommunene er representert.  Stipendet skal tildeles profesjonelle kunstnere og kunstneriske organisasjoner i Barentsregionen, og har som mål å anerkjenne grensekryssende kunst- og kulturarbeid av høy kvalitet. Alt dette ifølge Finnmark fylkeskommune.

Stipendet vil ha en mottaker fra hvert av landene i Barentregionen. Samovarteateret er den norske mottakeren, mens Mona Mörtlund fra Sverige, Jaakko Heikkilä fra Finland og Foundation to support and develop ethnocultural initiatives fra Russland også er tildelt stipend. 

Bidrar til Karelia-prosjekt

Stipendet er på 10. 000 euro, og skal fremme etablering og bruk av felles arenaer og møteplasser for kunstnerisk og kulturell utvikling i Barentsregionen. Pengene til Samovarteateret skal bidra til å virkeliggjøre prosjektet "Veien til Petrozavodsk", hvor den sørlige delen av Barentsregionen, Karelia, står i fokus. 

Teateret skal reise med båt fra Sankt Petersburg til Onegasjøen og Petrozavodsk, hvor de skal arrangere en workshop med russiske kolleger hvor temaer er vann, vennskap og grensekryssende reiser.