Bare Kirkenes IF stilte med en representant. Bjørnevatn IL var det eneste laget som meldte avbud på forhånd. De andre 29 medlemslagene stilte ikke opp og meldte ikke fra. 

- Vi var fem representanter fra styret og en representant for klubbene. Det er for dårlig. Nå innkaller vi til ekstraordinært årsmøte og da har vi en sak under eventuelt, og det er nedlegging, sier leder Thorbjørn Mortensen.

Lovpålagt organ

Idrettsrådet er et lovpålagt organ som alle kommuner må ha. Alle idrettslag som er medlem av Norges idrettsforbund er medlemmer av idrettsrådet. Oppgavene til idrettsrådet er å fordele kulturmidler, som for tiden er 500 000 kroner, fordele lokale aktivitetsmidler, som er på over 300 000 kroner, gi innspill til søknader om spillemidler og anleggsplaner.

Penger å søke om

- Vi disponerer nesten en million kroner, som idrettslagene kan søke om. I fjor ble det for eksempel gitt fra 10 000 til 40 000 kroner til forskjellige arrangementer som blant annet turneringer. Det kan søkes om midler til investeringer i utstyr og andre ting. Det som skjer hvis vi ikke klarer å holde idrettsrådet i live er at vi kommer under administrasjon av idrettskretsen, og da vil alle slike søknader og innspill bli gjort fra Lakselv, sier Thorbjørn Mortensen.

- Men hvis idrettslagene mener at de har penger nok selv, er det jo ingen fare. Da er det jo bare å legge ned, sier han.

Kulturmidler forsinkes

- Idrettsrådet er en viktig samarbeidspartner for Sør-Varanger kommune, sier enhetsleder for kultur, Harald Sørensen.

- Vi har inngått en samarbeidsavtale og vi er veldig avhengig av et oppegående idrettsråd som vi kan få tilbakemeldinger på og spille på lag med. De siste årene har de fått en større rolle å spille, blant annet med samarbeid om kommunedelplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftliv, sier Sørensen.

- En annen konsekvens av at årsmøtet ikke kunne avholdes som normalt var at idrettsrådet innstiller de 500 000 kronene i kulturmidler til Utvalg for levekår. Utvalget har sin møteplan, og siste møte før sommeren er 4. juni. Det møtet rekker ikke å få innstillingen. Neste møte er 20. august. Med andre ord, kulturmidler som kunne vært delt ut før sommeren, blir ikke delt ut før etter 20. august, sier Sørensen.

Det ekstraordinære årsmøtet blir holdt 14. juni.

Virkemidler

Hvorfor møter ikke idrettslagene opp?

- Det vet jeg ikke. Vi har diskutert om en mulig løsning kunne være at årsmøtet i idrettsrådet vedtar at alle idrettslag forplikter seg til å velge en representant til årsmøtet i idrettrådet på sine årsmøter, sier Mortensen.

Har idrettsrådet noen virkemidler å bruke mot sine medlemmer, for eksempel at de ikke får tildelt kulturmidler hvis de ikke stiller opp?

- Det vet jeg ikke, det er et spørsmål jeg må ta opp med kretsen, sier han.

I fjor var det problemer med å få kandidater til ny leder i idrettsrådet, og Mortensen, som nå har fire år bak seg i styret, stilte seg villig til å ta ett år til.

- Men nå er det nok for meg, jeg trekker meg ut, sier lederen i idrettrådet.