Både enkeltpersoner, stiftelser og lag og foreninger kan søke innen fristen 15. november. Disse prosjektene prioriteres:

Tiltak som hindrer ytterligere forfall

Tiltak som sikrer bygninger og anlegg det finnes få av

Midlertidig sikring av freda bygninger i forfall i påvente av planer eller tilstrekkelig økonomi til istandsetting

Tiltak på kulturminner langs kysten som bidrar til attraktive lokalsamfunn

Søknader med egenandel vil bli prioritert.

Bruk av tradisjonelle materialer og håndverk prioriteres. Målet er at freda bygninger og andre verdifulle kulturminner og kulturmiljø i privat eie skal være satt i stand til ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020.

Prosjektene tildeles i løpet av mars 2018.

En av de som har fått støtte tidligere, er eierne av Holmengrå laksefiskevær i Sør-Varanger. Holmen ligger i en bukt ikke langt fra Jarfjordens utløp.

Dette skrev Riksantikvaren om stedets historie da Holmengrå ble fredet i 1998:

«Laksefiskeværet Holmengrå i Sør-Varanger kommune i Finnmark ble etablert på slutten av 1800-tallet av kvener (finner) fra Bugøynes i Sør-Varanger som kom fra Nord-Finland på midten av forrige århundre for bl.a. å delta i havfiske etter laks. Disse var en del av den store kvenske (finske) innvandringen til Nord-Norge på 1700- og 1800-tallet. Fiskeværet består av åtte familieenheter som hver består av hytte, laksegamme, og flathjell.»