• PÅ TUR: Det er store maneter på stranda.

Lærer Grethe Skauge har sendt oss denne rapporten fra mellomtrinnets ekskursjon på Elvenes forrige uke:

«Elevene på 5./7. trinn er interesserte i den lokale krigshistoriehistorien, så dagen startet ved minnesteinen til partisanen Harald Utne og det Sovjetiske minnesmerket. Her fikk de høre mer om partisanenes virksomhet og hvordan flere av dem er blitt behandlet etter krigen. Elevene fikk høre historier om fangeleirene på Elvenes, Stalag 322, noe som gjorde inntrykk siden de var i det området hvor disse forferdelige hendelsene hadde skjedd. Flere av elevene bor i Lærerveien, og syntes det var spennende å høre om bakgrunnen til navnet.

Ferden gikk så videre langs fjæra bort til Trifonhula. Hula ses fra veien når man kjører langs Bøkfjorden ved Kongsgammedalen, men det var et fåtall av elevene som hadde vært på Elvenes-siden av fjorden og sett på ikonet. De fikk høre historien om munken Trifon som levde for over 400 år siden, og hvordan han søkte tilflukt i hula for å gjemme seg for noaidene fra Petsjengadalen.

Siste stopp på programmet var Elvenesparken. Elevene fikk høre mer om Trifons liv, blant annet at han sto for byggingen av den første russisk-ortodokse kirken i Boris Gleb. Videre fikk de kjennskap til Arthur Klercks arbeid med å anlegge Elvenesparken, med blant annet 550 ulike tresorter som normalt ikke eksisteres på så nordlige breddegrader.

Elvenes sagbruk og høvleri var et relativt ukjent tema, men når de ble påminnet de store planke- og sagflishaugene som lå til mellomlagring i Kongsgammedalen for noen år tilbake, så kom det noen gjenkjennende nikk. Sagbruket ble brent og ødelagt i 1944, 4 år etter at tyskerne bombet Pasvik Timber AS på Jakobsnes, ingen av brukene ble bygget opp igjen etter krigen.

Elevene benyttet anledningen til å gå på skjelljakt, da det stort sett bare er blåskjell å finne i fjæra på Jakobsnes. Hjertemuslingene ble beundret, og det var nok en del som ble tatt med hjem som suvenir.»