I tråd med en gammel tradisjon har det de siste årene blitt arrangert markedsdag i forbindelse med sommeråpningen av Strand museum. I år var intet unntak.

Søndag kom folk i hopetall til det historiske skoleinternatet på Strand, hvor aktiviteter, salgsboder og museums-åpning stod for tur. Spesielt i år er at museet har jubileum.

-Det er nøyaktig 30 år siden Strand skoleinternat ble åpnet som museum og utstilling. Denne bygningen i seg selv er fredet. Det betyr at den har en veldig viktig kulturell betydning for hele Norge. Vi anser denne bygningen som viktig for denne bygda, sier daglig leder ved Varanger Museum avdeling Sør-Varanger Berit Nilsen.

Museet er viktig

Bygget som i mange år et var skoleinternat, før det gikk over til å bli en skole for bygdas innbyggere, rommer mye lokal historie. En historie som for mange er viktig å ta vare på.

Det er en rolle museet tar på alvor, ifølge direktør Ole Martin Lislevand

- Det har aldri vært viktigere å ta vare på den lokale historien. Det handler om lokal identitet, og om hvem vi er og hvor vi er fra. Samtidig handler det om at vi har blitt en reiselivs-destinasjon. Jeg tror museet fremover har en viktig rolle fremover å gi en ekte og etterrettelig kunnskap om et land. Vi skal være en støtte til reiselivet, men beholde vår jobb.

Ordfører Rune Rafaelsen poengterte også rollen museet har hatt for å ivareta den lokale historien.

- Det er fint å se så mange her. Det skyldes at folk bryr seg om en bygning som dette og det innholdet som er. Det er hyggelig å se at interessen for lokalhistorien er så stor. En viktig del av det skyldes nettopp Strand museum, sier ordfører Rune Rafaelsen.

Et samlingssted

Flere av de frammøtte trekker frem byggets sin betydning for Pasvik. Til tross for ulik drift, har internatet alltid fungert som et samlingspunkt og knutepunkt for bygda.

En av dem er Ragnar Dahl. Han har tidligere vært både lærer og rektor ved skolen.

- Strand har fungert som et viktig samlingspunkt og knutepunkt gjennom historien. Jeg mener man må være langt flinkere på å fortelle historien og betydningen av vår lokale historie videre til de som er unge i dag, sier Dahl som gledelig hjelper museet med omvisninger og tilsyn.

Linda Ryeng og datteren Mille hadde tatt turen til museet søndag. Ryeng mener det er viktig å skape liv rundt museet og bevare historien.

-Det er viktig at vi tar vare på historien og at vi viser den frem. Da blir den brukt. Men det er klart at når man er her i fra, så har man vært her. Men desto viktigere er det å lage arrangementer som trekker folk, poengterte hun mens solen varmet i ansiktet hennes.