Samfunnet digitaliseres i økende grad, og teknologi får mye større plass i vår hverdag.

Etter gruvekonkursen i 2015 har Sør-Varanger kommune vært en omstillings kommune, hvor man har vært nødt til å se etter nye muligheter og løsninger.

Det er noe av bakgrunnen for forstudien «Arctic Smart Cities» som Sør-Varanger Utvikling nettopp har gjennomført.

Tirsdag la prosjektleder for studien Arnt-Christian Rist Isaksen fram noen av funnene sine på to introduksjonsmøter.

Der fikk publikum innblikk i studien, som har sett på muligheten for Kirkenes til å bli en såkalt smartby ved bruk av ny teknologi.

Tidlig ute

Ifølge Isaksen handler det i stor grad om å benytte seg av ekisterende ressurser mer effektivt, samt være bevisst på behovene for nye muligheter og løsninger.

– Man må vurdere hva vi skal være og hva vi skal gjøre framover. Det handler om å se fremover, og å bli mer rustet til de utfordringene som kan komme. Vi må se hva vi trenger og legge til rette for at å utnytte nye verktøy, forteller han.

I forstudien har han sett hva kommunen har, hva som trengs, og hva som kan gjøres for å gjøre prosesser i ulike instanser og institusjoner mer effektive.

Forstudien tar høyde for å se på hvordan Kirkenes kan tilpasse seg nye tider med nye og mer teknologiske verktøy og løsninger.

- Mye handler om å utnytte de ressursene vi har bedre. Det kan for eksempel, helt enkelt, være den digitale kompetansen til innbyggerne. Det handler om hvilken mentalitet man har, og om man evner å se muligheter og å ta i bruk nye løsninger, sier han og legger til:

– Så må vi se på dette etter hvor vi bor, det kan handle om å gjøre hus, bygg og andre ting mer effektive, smartere og mer tilpasset behovene våre gjennom teknologi, sier han.

Heve kompetansen

Isaksen mener kommunen har mye bra, men at det også er noe man helt klart kan bli bedre på for å effektivisere prosesser og tilbud.

– Vi ser på om det finnes noe som er ferdig utviklet og som kan utnyttes andre steder. Da handler det om å samarbeide på tvers. Får mer diskusjon om muligheter til å komme frem til ting, sier han.

Men til tross for at kommunen har mye kompetanse og er inne i en prosess med omstilling, finnes det likevel noe som mangler, ifølge Isaksen.

- En av utfordringene til Sør-Varanger på nåværende tidspunkt er mangelen på et teknologi-miljø. Vi har et lite på Tivoli North, men for å gjøre byen smartere må vi hente kompetanse utenfra og samtidig opparbeide et sterkt kompetansemiljø innenfor teknologi og annet, sier han.

Hva er en smartby?

- Såkalt smartteknologi får stadig mer utbredelse verden rundt, er det et ønske om å bruke innovasjonen på de største utfordringene.
- Resultatet er konseptet «smartby».
- Det er en by som bruker informasjons- og kommunikasjonsteknologi for å styrke bærekraft og effektivitet i byen og tjenestene den tilbyr.
Kilde: Deloitte.no