Som tidligere nevnt er ikke Kirkenes havn blant de som står først i rekka når Hurtigruten ser på å saksøke flere havner for høy kaileie fremover. Havnesjef Eivind Gade-Lundlie bekrefter at de så smått har begynt forhandlinger med Hurtigruten om havneleien fremover.

- Havnestyret i Kirkenes har sagt seg villige til å forhandle. Vi er ikke kommet veldig langt, men vi har hatt innledende kommunikasjon på hva de forretningsmessige vilkårene skal være, blant annet om kaileie, tjenester, vann og annen havneservice, sier havnesjefen.

Venter med ny leie

Kirkenes havn har ikke satt opp noen ny havneleie ennå. De har ventet på budsjettet, og har noen usikkerheter rundt antall anløp de vil få det kommende året. Gade-Lundlie venter at de har satt opp nye havnepriser i løpet av mars.

Hurtigruten kan saksøke flere havner for millionbeløp, avhengig av hvordan saken går mot Bodø kommune i lagmannsretten denne uka. Selskapet mener de har betalt 200 000 kroner for mye til Kirkenes havn over de siste tre årene, og dermed er ikke Kirkenes i faresonen for å saksøkes.

Hurtigruten kom heller ikke med søksmål mot Kirkenes innen fristen i fjor.

Bodø-saken

Saken mellom Bodø kommune og Hurtigruten startet i Hålogaland lagmannsrett mandag, og går ut uka.

Hurtigruten har som kjent stevnet Bodø for 3 millioner kroner, da de mener kommunen krever for mye betalt for å la hurtigruteskip legge til to ganger i døgnet. Salten tingrett ga Hurtigruten medhold på våren i fjor, men Bodø kommune anket saken, og nå skal anken behandles.

Det er ventet at resultatet av saken skal sette standarden for flere andre søksmål som Hurtigruten har mot havner rundt om i landet. Selskapet går først og fremst etter flere havner der skipene legger til to ganger i løpet av et døgn, da de mener havnene tar dobbelt betalt for noen få timers liggetid. Havnene opererer med 24 timers leie per anløp, så Hurtigruten betaler for 48 timers kaileie per dag der de har to anløp daglig.

Hurtigruten anløper Kirkenes bare én gang per dag, siden det er en snuhavn, og Kirkenes ligger dermed ikke først i rekka for å saksøkes.

Hurtigruten meldte i februar i fjor at de mener Kirkenes havn har tatt 200 000 kroner for mye i løpet av de siste tre årene. Men da var selskapet innstilt på å forhandle heller enn å ta saken til retten. Kommunikasjonssjef Stein Lillebo i Hurtigruten forteller at det ikke har forandret seg siden våren.