I februar neste år møtes Kirkenes-bedriften Kimek AS og Store Norske Spitsbergen i Hålogaland lagmannsrett. Da skal de to bedriftene gå enda en runde om tre utbetalinger som Kimek mener Store Norske skylder dem, på tilsammen 4,95 millioner kroner pluss forsinkelsesrente.

Saken var først oppe i Nord-Troms tingrett i februar i år. Da dømte tingretten Store Norske til å betale to millioner kroner pluss forsinkelsesrente til Kimek.

I tillegg måtte hver av partene selv dekke sine egne sakskostnader.

- Vi vant verbalt, men er ikke fornøyd med beløpet. Derfor anker vi til lagmannsretten, skriver Kimek-leder Greger Mannsverk til SVA.

Delvis medhold

Uenigheten mellom selskapene dreier seg om arbeid som Kimek utførte på Svalbard mellom 2011 og 2014. Kimek har fått betalt for hoveddelen av arbeidet, men Kimek mener at Store Norske skylder dem for ekstra arbeid.

Store Norske mener noe av ekstraarbeidet var inkludert i avtalene, og at noe ikke var avtalt i det hele tatt.

Kimek fikk delvis medhold i det meste. Men retten holdt tilbake den fulle summen, i noen tilfeller fordi de mente Kimek hadde vært dårlige med å varsle ifra om arbeid, og i noen tilfeller fordi de mente Kimek hadde delvis ansvar for ekstraarbeidet.

Sakene der tingretten ga Kimek delvis medhold, inkluderte betaling for etterarbeid på et renkullbelte og et steinbelte.

Kimek fikk fullstendig medhold i kravet om å få dekt 284 000 kroner på grunn av at det ble nødvendig med ekstra arbeidskraft på Svea i juleukene et år.

Ett punkt der Kimek fikk retten mot seg, var i et krav på 1,1 million fra tilleggsarbeid på et siktehus på Svea. Tingretten mente at Kimek ikke hadde varslet Store Norske godt nok om arbeidet, og mente ikke at Kimek hadde krav på den millionen.

På den andre siden mente Store Norske at de hadde overbetalt en del til Kimek. Det sa tingretten seg uenige i.

Forlikstilbud

Partene hadde kommet med forlikstilbud før saken kom opp i tingretten. Kimek ba da Store Norske om 3,2 millioner, mens Store Norske svarte med et tilbud om 2,3 millioner.

Men saken endte altså i retten, og nå har den gått et steg videre.

SVA har forsøkt å få en kommentar fra Store Norske Spitsbergen via deres pressekontakt og deres advokat i saken, Johan Fredrik Remmen. De svarte ikke fredag ettermiddag.