Det er Dagens Næringsliv (DN) som i dag skriver at Sydvaranger Gruve (SVG) kan komme til å tape 300 millioner kroner fram til utgangen av 2016. I tillegg til å tape penger på grunn av halvert pris på jernmalm, taper gruva mer enn ei krone per dollar de veksler etter å ha inngått kontrakter med valutasikring med låste kurser.

- Ser stygt ut

Med dagens dollarkurs går SVG hver dag glipp av rundt en halv million kroner i inntekter som følge av dette, melder DN.

- Det viktigste for oss i fjor var å sikre oss mot et videre fall i dollarkursen, men dermed går vi glipp av oppturen etter at kursen gikk opp. Dollarkursens utvikling gjør at dette ser stygt ut. Selskapet har et ikke-realisert tap på 40 millioner dollar på valutasikring ut 2016, sier pressetalsmann Harald Martinsen i Sydvaranger Gruve til DN.

53 millioner

Dollarsmellen gjør at selskapet har enda mindre kontanter enn det ellers ville hatt til den daglige driften. Nylig fikk gruva et lån fra DnB på 10 millioner dollar. Nå må bedriften føre et inntektstap på sju millioner dollar, tilsvarende 53 millioner kroner, for årets første tre måneder.

- Selskapets likviditet har svekket seg over lang tid med negative resultater i flere kvartaler på rad. Denne situasjonen gjør jo ikke saken bedre, sier Harald Martinsen.

- Ikke så mye å si

- Vi skulle gjerne hatt de pengene. Situasjonen er anstrengt og dette gjør det ikke noe bedre. Det er ikke så mye mer å si om det, sier hovedtillitsvalgt og klubbleder i gruveklubben Nordens Klippe, Henning Bråten.

- Selskapet har informert internt om saken, så de ansatte vet om dette. Vi håper at vi snart får på plass en løsning med finansiering av videre drift, sier Bråten.

Håndsrekning

Selskapets likviditet, målt ved arbeidskapital, ble mer enn halvert fra tredje til fjerde kvartal ifjor, fra 15 til syv millioner dollar.

Selskapet har fått rentefritak på lån på 500 millioner kroner til DNB og Innovasjon Norge, og utsatt betaling til Tschudi Bulk Terminals for utskiping av malm. Havnestyret i Kirkenes har dessuten gitt gruva rabatt på havneplass verdt flere hundre tusen kroner, og kommunestyret har gitt dispensasjon til bruk av brakkebyen, som en håndsrekning i en vanskelig tid.