Norterminal-sjef Jacob B. Stolt-Nielsen forteller at de nå er i ferd med å finne ut nøyaktig hvor mye mindre aktivitet det blir utenfor Kirkenes. Han har fått vite at Lukoil fremdeles vil laste om størsteparten av oljen ved Kirkenes, men reduksjonen blir merkbar.

– Det ser ut som at det blir 30-40 prosent mindre. Vi er fortsatt i dialog, sier han.
Norterminal har drevet med oljeomlasting for russiske Lukoil i over to år, men nå har selskapet bestemt seg for å ta deler av omlastingen på russisk side av grensa, ifølge Stolt-Nielsen.

The Independent Barents Observer melder om at Lukoil tester skip-til-skip-omlasting i Murmansk, og at de kan ende opp med å sende all sin arktiske olje til en fremtidig terminal på russisk side.

Samme bemanning

Dette betyr ikke færre ansatte for Norterminal i Kirkenes.

– Vi forventes å være tilgjengelig 365 dager i året, 24 timer i døgnet. Da må vi ha det samme utstyret og den samme bemanningen, sier Stolt-Nielsen.

Han kan ikke svare direkte på hvordan de da skal gjøre opp for tapet.

– Vi holder på med å få rede på volumet med olje akkurat nå, og så skal vi justere avtalene deretter, forteller han.

Forutsigbarhet

Norterminal har sendt flere søknader til Miljødirektoratet, ifølge Stolt-Nielsen for å sørge for forutsigbarhet.

– Vi gjør alt vi kan for å bringe denne aktiviteten til Kirkenes på en langsiktig måte. Da må vi ha forutsigbarhet for hva vi kan gjøre. Det trenger også Lukoil, sier han.

Norterminal har tillatelse til å overføre inntil 14 millioner tonn olje per år i sjøområdene utenfor Kirkenes. En søknad ligger ute på høring, der de søker om fleksibilitet til å kunne overføre all oljen enten direkte fra transportskip til transportskip, eller til lagerskip.

Skip-til-skip

Akkurat nå kan de bare overføre tre millioner tonn av oljen på den måten hvert år. Resten må innom et såkalt FSO-skip først, altså et lagerskip som er forankret til et fast punkt. Men Norterminal har ikke hatt mulighet til FSO-overføring før. Dermed har de vært begrenset til å overføre olje skip-til-skip.

I 2015 fikk de søkt seg til å få lastet om inntil sju millioner tonn på den måten det året, og de lastet om totalt 6,8 millioner tonn.

– Vi søker om å fortsette med akkurat det samme som vi har gjort i over to år, men med langsiktige og forutsigbare tillatelser, istedenfor kortsiktige dispensasjoner. Lukoil krever nå slik forutsigbarhet, sier Stolt-Nielsen.

Han frykter at de kan miste kontrakter om de ikke har den fleksibiliteten, tross at Lukoil skal skjære ned på aktiviteten.

Mister lagerskip

Norterminal fikk endelig satt opp et ankringspunkt til FSO-skip rundt juletider. Men nå mister de muligheten til å bruke Alterego II, Lukoils skip som var tiltenkt som oppankret FSO-lagringsskip. Lukoil vil bruke skipet som fraktskip, siden de tjener mindre og betaler mer for å leie skip.

– Oljeprisen har gått ned fra rundt 100 dollar fatet til rundt 30 dollar. Prisen for å leie fraktskip gått opp fra 15 000 dollar per dag til 40 000-50 000 dollar. Samtidig må det fraktes mer olje. Det blir et helt annet regnestykke, sier han.

Da står Norterminal igjen uten mulighet til å bruke den nye lagerskip-plassen, tross en investering på rundt 30 millioner kroner.

Oljeterminal kan ta mer tid

Det er usikkert hvilken konsekvens den lavere Lukoil-aktiviteten får for Norterminals planer om oljeterminal på Gamneset. Jacob Stolt-Nielsen ser fremdeles behov og markedspotensiale til en oljeterminal.

– Men det blir også flere som vil delta, og forutsigbarheten kunne også vært bedre. Vi ligger fortsatt godt an, men ting vil nok ta mer tid, mener han.

Stolt-Nielsen er imidlertid ikke svært bekymret for tankene om oljeterminal på russisk side, eller den store terminalen som selskapet Arctic Terminal and Transportation håper å få på plass på Nordkapp om noen år.

– Vi kan ikke gjøre annet enn å fokusere på tilbudet vi har. Vi håper å presentere Kirkenes som den beste løsningen, sier han.

Søker på miljøargumenter

Når Norterminal søker om tillatelse til mer skip-til-skip-omlasting (STS), prøver de å overbevise Miljødirektoratet om at skip-til-skip-omlasting skal være like miljøvennlig som fast forankrede FSO-lagerskip.

Jacob Stolt-Nielsen viser til undersøkelser fra blant andre Norconsult. Norconsult slår fast at risikoen for oljesøl er like stor om man overfører oljen til et fast forankret lagerskip, sammenliknet med å overføre på STS-metoden mellom to transportskip. Men så må oljen overføres videre til neste skip i transportrekken, så hver tur innom Kirkenes blir til to omlastinger i stedet for én.

Seksjonssjef Harald Sørby i Miljødirektoratet kan ikke si noe på forskudd om hvordan søknaden vil gå. Men han er klar på at Miljødirektoratet akkurat nå mener at det er mindre risiko med FSO-lagerskip enn med STS.

– Vi mener man har bedre kontroll med et skip som er forankret på land som i FSO-metoden, enn skip som ligger for anker på sjøen, sier Sørby.

– Argumentene mot det må vi vurdere når vi skal gi svar på søknaden, sier han.