- Vi kjører i gang. I desember går totalt to båter med malm ut fra Kirkenes, sier driftsleder Arnfinn Mentyjærvi fornøyd.

Arbeidere er allerede i gang med å flytte stein i Bjørnevatn, mens det foregår vedlikehold på jernbanen, lokstallen og separasjonsverket. Så begynner Sydvaranger med full produksjon 14. november, ifølge Mentyjærvi.

- Det blir omtrent fire uker produksjon, og kanskje et par uker med rengjøring og klargjøring til vinterens vedlikehold, forteller han.

50-65

Mentyjærvi regner med mellom 50 og 65 personer på arbeid, kanskje litt flere. Nøyaktig hvor mye er ikke bestemt ennå.

Det som er sikkert, er at det blir aktivitet i Bjørnevatn og Kirkenes samtidig. I det første malmoppdraget, som nå gjøres ferdig, var det gjort i to steg, der de først hentet malm i Bjørnevatn og så tok seg av produksjonen i Kirkenes.

- Nå tar vi ut malm og kjører separasjonsverket samtidig, sier Mentyjærvi.

Det ekstra personalet vil bli tatt fra den søkerlista de fikk inn til det første oppdraget, og fra Nav.

- Nå er det bare en måned med arbeid. Det finnes folk på lista som har arbeid akkurat nå, så de bør nok holde seg i den jobben i denne omgang, selv om vi er interesserte i dem når det blir snakk om fast drift. Vi vil primært være ute etter de som er ledige til denne midlertidige jobben, sier Mentyjærvi.

Garantert inntekt

Da SVA skrev om saken i lørdagsavisa, var ikke avtalen klar. Mandag ble den bekreftet, og Mentyjærvi kunne ikke vært gladere. Omtrent 70 000 tonn malmkonsentrat er ferdig til utskiping i Kirkenes. Nå satser Sydvaranger på enda 70 000 tonn.

- Det var lykke da vi kunne få den første malmbåten. Med to båter, er det dobbel lykke, sier han.

Driftslederen går ikke ut med hvem som har sikret seg lasten. Bare at det er en tredjepart som skal selge malmen videre.

- Prisen blir basert på spotmarkedet, og kan gå opp og ned. Det må vi bare leve med. Men vi er garantert inntekt fra malmen, sier driftsleder Mentyjærvi.

Lysere fremtid

At Sydvaranger nå får enda et oppdrag, gjør fremtiden lysere for dem. Mentyjærvi har nå et større håp om at de kan sette flere ansatte i sving i vedlikeholdsarbeid og prosjektarbeid på vinteren. I verste fall blir det bare rundt seks ansatte som skal holde verkene i stand til sommerhalvåret.

Som nevnt i lørdagens artikkel, er det ikke snakk om å sprenge eller mine ut ny malm. Dette er malm som er tatt opp fra før av, likt det Sydvaranger har jobbet med så langt i høst.

Malmen som nå skal tas opp, er for svovelholdig til at de kunne selge den i gamle Sydvaranger, ifølge avtalen med Tata Steel. Nå skal den selges til selskaper som har de nødvendige rengjøringssystemene til å gjøre malmen brukbar.

Sydvaranger jobber fremdeles med å få tillatelse til å få begynne gruvedrift for fullt. De håper å ha tillatelsen på plass til våren eller sommeren, slik at de kan begynne med gruvedrift i liten skala sensommeren eller høsten 2017.