Gruva klarte som kjent å få utvidet den økonomiske støtten til å gjelde for andre kvartal også. I tillegg ble det igjen satt nye rekorder, noe som har ført til reduserte tap i forhold til første kvartal.

4 millioner dollar

Prisen på jernmalm fortsatte å falle første kvartal 2015 med rundt 16 prosent. Ikke revidert inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) gikk dermed i tap med 2,4 millioner dollar, en forbedring på 4 millioner dollar fra forrige kvartal.

Les også: – Vi er ikke løpegutter for ledelsen

Økt produksjon

Sydvaranger Gruve (SVG) solgte 550 000 tonn jernmalmkonsentrat, noe som er på samme nivå som i forrige kvartal, mens produksjon på 501 000 tonn konsentrat er en nedgang på 11 prosent fra forrige kvartal, heter det i pressemeldingen fra SVG.
Nedgangen i produksjonen skyldes litt lavere jerninnhold og en stans i produksjonen i forbindelse med et brann på et transportbånd i finknuseranlegget i begynnelsen av mars.

Produksjonen i gruva var på 3,4 millioner tonn, en økning på 12 prosent i forhold til forrige kvartal, heter det i pressemeldingen.

Les også: – Rykter tar bort fokus fra jobben

Les også: Sydvaranger får tre måneders pusterom

Kostnadskutt

I gruva er det fortsatt fokus på reduksjon av kostnader gjennom drift i brudd med mindre gråbergs bryting på kort sikt, samtidig som den langsiktige gruveplanen for levering av malm til verket ivaretas og opprettholdes. Resultatet er på linje med resultatet oppnådd i fjerde kvartal i fjor.

Det ble satt ny kvartalsrekord i produksjonskostnader per tonn, en reduksjon på seks dollar, eller 12 prosent, fra forrige kvartal.
Årsaken er både de kontinuerlige tiltakene som er satt i verk for å redusere kostnader i driften, og fordelaktig kursutvikling mellom dollar og kroner, heter det i pressemeldingen.

Les også: Måtte dementere bonus-rykter

Sa opp kontrakter

I løpet av kvartalet sa SVG opp flere operasjonelle driftskontrakter for driftsområder som har vært «outsourcet», inkludert kontrakt for vedlikehold av mobilt utstyr i gruva. Etter grundig evaluering av potensielle fordeler i forhold til risiko, samt utarbeidelse av detaljerte overgangsplaner, kommer beslutningen om såkalt «insourcing» av de enkelte driftsområdene med en forventning om at ytterligere kostbesparelser vil oppnås