Fisker Leif Ingilæ er blant dem som gleder seg til å starte garnfisket, og i første omgang er det kun to båter som fisker fra Bugøynes på feltene utenfor fiskeværet. Etterhvert regner Ingilæ med at seks båter i hjemmeflåten vil ta del i fisket
– Det er meldt en del dårlig vær utover, så vi drar i første omgang ikke så langt ut, sier Ingilæ til SVA.
Han var mandag ute og loddet på feltene før han satte garnene uten å se særlig mye fisk.
– Men det er ofte sånn at vi får mest fisk når vi ser lite på loddet. Så vi håper på fulle lenker når vi drar lenkene.
Leif Ingilæ håper på godt fiske med mye stor torsk for i det hele tatt å tjene penger under årets vårtorskefisket eller loddetorskefisket som det også kalles.
– Prisene på torsk har ikke ligget så lavt på ti år. Nå får vi bare 10,50 for den største torsken og 9,50 for den nest største, sier Ingilæ lettere oppgitt.
Fangstene leveres til Bugøynes Kongekrabbe.