3 670 tonn forurenset masse og 158 tonn betong ble kjørt til Øfas Produksjon AS i Tana. 24,2 tonn oljeforurensede masser, 10,5 tonn oljeforurenset trevirke, 620 kilo oljeholdig avfall med metall og 16 500 liter oljeforurenset vann ble levert til Perpetuum Miljø AS i Kirkenes. Det kommer fram av sluttrapporten Sweco har laget for Statens Vegvesen i forbindelse med bygging av nye E105.

Friskmeldt

- Sluttrapporten som nå er ferdig omhandler det som berører veidelen av prosjektet. Total har dette kostet rundt 12,5 millioner kroner i form av transport, deponering og konsulentbistand, sier prosjektleder for E105, Kaare Ramberg.

- I tillegg kommer det som ble kjørt bort og deponert fra bruområdet, rundt 800 kubikk, som har en foreløpig pris på omtrent 3,5 millioner kroner. Sluttrapporten for dette arbeidet kommer ikke før til neste år, når arbeidet med moloen som skal ligge rundt brupilarene er ferdig, sier Ramberg.

Ramberg sier at ut fra den informasjonen som forelå da prosjektet ble startet, var området friskmeldt av forurensingsmyndighetene.

- Det har vært ryddet i området tidligere, men vi vet ikke formålet og hvem som stod bak. Konsekvensen for oss blir en noe høyere kostnad, sier Ramberg.

Oppdaget

Den nye veien går gjennom området der det tidligere var et tankanlegg, og enda tidligere et sagbruk som ble brent av tyskerne i 1944.

Det var under gravearbeider i forbindelse med den nye veien at det ble oppdaget olje i grunnen. Det ble også funnet søppel, dekk, betong og gamle oljefat med innhold. Området hadde blitt fylt ut med masser og hele neset framstod mer eller mindre som et naturområde. Da dette ble oppdaget ble det varslet og de oppgravde massene ble dekket til med duk før man kunne begynne med sortering. Området ble så brukt som mellomlagringsplass for massene som skulle fraktes til godkjent mottak. I rapporten skriver Sweco at omfanget av forurenset grunn har vist seg mye mer omfattende enn først antatt. Man fant både spillolje, diesel og fyringsolje, og man antar at det kommer fra lekkasjer fra anlegget til Norol/Statoil.