Sydvaranger Gruve gikk med ti millioner kroner i underskudd i fjor. Likevel ble det utbetalt 6,3 millioner kroner i bonus til ledelsen i gruva og morselskapet Northern Iron, skriver Finnmarken. Avisa presenterer tallene for seks sjefer deriblant tidligere administrerende direktør i Northern Iron, John Sanderson, og nåværende utviklingsdirektør Harald Martinsen. Sanderson fikk ifølge Finnmarken mest, med 1,649 millioner kroner i bonus og endte dermed med en total inntekt fra selskapet på nesten 4,1 millioner kroner. Martinsen fikk drøye 1,1 millioner kroner i bonus og hadde totalt en inntekt fra Sydvaranger gruve på nesten 3,3 millioner kroner.

Hovedtillitsvalgt Henning Bråten kommenterer overfor Finnmarken at "jeg kan ikke helt se at disse bonustallene stemmer overens med de tallene som blir presentert for oss i forskjellige lønnsforhandlinger". Han vil ta saken opp i møter i bedriftsutvalget.