Noen kristne leser de hellige skrifter som Guds ord. Alt - eller i hvert fall det meste - gjelder for oss som lever i dag. Det kommer av og til frem i debattinnlegg her i Sør Varanger Avis, sist i forbindelse med regnbuemesse i Kirkenes kirke fredag 27.9.

Mange av oss er lært opp til å lese Bibelen på en annen måte. Det er noe som er sentralt, annet er mer sekundært som ikke gjelder for oss men for dem det ble skrevet til for snart 2000 år siden. Noen opplever at samfunnet fjerner seg fra deres barnetro der Bibelen ga svar på om ikke alt, så i hvert fall det meste her i livet!

Men Bibelen er ingen kokebok som gir oss oppskrift på hvordan alle problemer skal løses. Og det er vel ingen i dag som vil gjøre ordene i Det gamle testamentet til sine der personer med samme kjønn som har sex, trues med dødsstraff.

Den norske kirke, som de fleste her i Sør Varanger tilhører, har i stor grad evnen til å tilpasse seg tiden vi lever i. De som er interessert i temaet, oppfordres til å gå gjennom gamle bispeprotokoller:

Her kommer det tydelig frem hva biskopene har ment gjennom tidene. For 50 år siden var homofili synd! Tidene forandrer seg. Også Bibelens «klare» ord blir mindre klare i møtet med en ny virkelighet. Derfor tenker de fleste biskoper i dag annerledes om homofili enn sine kollegaer i forrige generasjon!

Men – og det er aktuelt i dagens debatt om kirkens identitet - i hvor stor grad må den kristne tro bygge på et bestemt bibelsyn? Det vil alltid være medkristne som ikke aksepterer at det finnes ulike bibelsyn i folkekirken.

For en kirke som ikke kan leve med ulike (bibel)syn, spenninger og uenighet, er ingen sann og levende kirke!


Knut Sand Bakken
Vikarprest i Sør-Varanger