- Vi ønsker å fortsette og videreutvikle finsk-norsk samarbeid. En jernbaneforbindelse mellom Finland og Nord-Norge kan gi store muligheter for vekst og utvikling i nordområdene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i pressemeldingen.

- Finnene har foreslått å etablere en arbeidsgruppe som skal vurdere de neste stegene for utredning av en jernbaneforbindelse mellom Rovaniemi og Kirkenes, og vi ønsker å bidra i denne gruppen.

Finland har lenge vært interessert i en jernbane som fører til nordlige havområder. De siste månedene har det vært spesielt mye aktivitet mellom Norge og Finland, idet finnene har vurdert hvilken rute en slik jernbane kan ta.

Rapport

Fredag mottok det finske transport- og kommunikasjonsministeriet en rapport fra det finske trafikkverket som utreder disse mulighetene, melder Samferdselsdepartementet.

- Fire alternative korridorer har blitt utredet: Kemi-Tornio-Kiruna-Narvik, Kolari-Skibotn-Tromsø, Rovaniemi/Kemijärvi-Kirkenes og Kemijärvi-Murmansk. På overordnet nivå har man blant annet gått gjennom de ulike korridorenes kostnader, transportpotensial og bidrag til forsyningssikkerhet. På denne bakgrunn ønsker Finland å gå videre med Rovaniemi-Kirkenes-alternativet, står det i meldingen.

Same-områder

Det er imidlertid ikke bare å dra i togfløyta og slenge ned skinner. Samferdselsdepartementet påpeker at de blant annet må konsultere Sametinget i prosessen fremover.

- En jernbane fra Rovaniemi til Kirkenes vil samtidig ha store konsekvenser for samisk kultur, reinbeiting og verdifulle naturområder, påpeker departementet.

Glede i SVU

Sør-Varanger Utvikling har kommet med en melding der daglig leder Kenneth Stålsett stråler av lykke.

- Stålsett og Sør-Varanger Utvikling har jobbet sammen med Kirkenes Næringshage og Finnmark Fylke, i tillegg til solid politisk støtte i hjemkommunen med ordfører Rune Rafaelsen i spissen, for å sikre at myndigheten velger å gå videre med Kirkenes – Rovaniemi. Gleden over å endelig få vite at arbeidet har skapt ønskede resultater kunne slippes løs under pressekonferansen til Berner i dag, skriver SVU.

Stålsett er lettet over resultatet, men det er fremdeles en del igjen.

- Nå kan vi begynne med neste fase i prosjektet, som er en dypere analyse og utredning av jernbanestrekningen mellom Kirkenes og Rovaniemi. Vi er ikke helt sikre på hva dette innebærer. Nå må vi få oss et oversiktsbilde av situasjonen. Vi vet i hvertfall at vi skal fortsette å bidra i prosessen sammen med våre samarbeidspartnere, sier han i meldingen.

Her kan du lese hvordan finnene kom frem til Kirkenes som jernbanemål.