onsdag 27. mars 2019
Til ungdommen som skolestreiker for klimaet:
NYHETER – Vi har aldri hatt problemer med å leve sammen, men i media, i bøker og på sosiale medier blir folk satt opp mot hverandre, sa Elin Magga.
DEBATT: - Widerøes monopol knekker både næringsliv og folks økonomi
Avgjort i Formannskapet denne uka