Vår geopolitiske særstilling skaper utfordringer, men også mange og store muligheter. I Sør-Varanger snakker vi utenrikspolitikk rundt kjøkkenbordet, men vi er trygg på vår mangfoldige bakgrunn. Vi har vist evne til samarbeid over landegrensene og solidaritet med de mange som kom når flyktningkrisen berørte vår kommune.

Som kommunepolitiker mener jeg at noe av det viktigste vi har å gjøre, er å skape gode kommunale tjenester. Vi har utfordringer i at vår kommune preges av færre barn og flere eldre, og siden finansieringen er avhengig av antall barn blir det dermed et stort gap mellom økonomi og det vi ønsker å gi av tilbud og tjenester.

Derfor kan jeg love at Arbeiderpartiet skal sikre en god kommuneøkonomi, blant annet ved å jobbe med næringsutvikling og se på hvordan vi kan levere tjenester smartere og på en mer effektiv måte.

I vårt arbeid i kommunestyret vil Arbeiderpartiet vektlegge kunnskap og kompetanse for utvikling av kommunens framtid. Våre velferdstjenester skal være tilpasset den enkelte og basert på ny kunnskap og teknologi. Vi vil gi gode velferdstjenester til våre innbyggere.

Arbeiderpartiet vil spille på lag med fagbevegelse, innbyggere og frivillige organisasjoner i denne omstillingsprosessen. Som et ledd i dette vil vi prioriterer faste, hele stillinger og å arbeide for at det blir etablert flere offentlige arbeidsplasser lagt til vår kommune.

En aktiv og deltakende befolkning er grunnlaget for et godt folkestyre og et levende lokaldemokrati. Vi i Arbeiderpartiet tror på fellesskapsløsninger, fordi vi får til mer når vi løfter sammen enn hver for oss. Sammen kan vi utvikle en kommune vi er stolte av!

Jorid Kristensen
8. kandidat for Sør-Varanger Ap