Hver og en utgjør vi en liten forskjell alene, men samlet er vi del av en nasjonal og internasjonal aksjon som monner Men vi må få stoppet tilsiget av mer plast og få ned det enorme forbruket av plast.

Resirkulert plast må få fortrinn framfor ny produksjon av plast. Plastindustrien har ønsker om å tredoble produksjonen av plast fram til 2050. Som forbrukere kan vi bidra til å endre markedet ved å velge plastfrie eller resirkulert varer.

12 millioner tonn plast havner i havet hvert år. Vi må ta ansvar for vårt lokale svinn av plast ut i sjøen her vi bor. Vi trenger kreativ lokal politikk for å minske plastforbruk, samt bestemmelser og tiltak for å hindre plasten i å fly på havet. Politikerne kan aktivt bestemme reguleringer og avtaler som bidrar i til mindre plastforbruk og tilsig til plasthavet.

I brev til ordføreren har vi etterlyst Sør-Varanger kommunes visjoner om et mer miljøvennlig avfallssystem og redusere plast i egen organisasjon. Det bør finnes mulighet for å sortere slikt avfallet på egen arbeidsplass.

Turid Lien etterlyser i leserinnlegg i SVA den 4.juni kommunale «visjoner for en plastfri kommune». Vi er så hjertens enig, og håper noen av våre lokale politikere også plukker opp «plasthansken». På tide å utforme en visjon og lokal strategi for å minske plastproblemene i Sør-Varanger også.