Når dette skrives er allerede mange hundespann kommet vel frem til Neiden og Sør-Varanger. Første halvdel av 1000-kilometeren av Finnmarksløpet er unnagjort siden starten i Alta lørdag formiddag. Ingen er ankommet plaskedammene i Kirkenes ennå, men når dette leses, ligger sannsynligvis de første hundene og hviler seg på tørr halm i Paviljongparken. Og mange er fortsatt på tur inn. Som sedvanlig er blitt, har været også denne gangen vist seg å bli en av de største utfordringene for både hunder, kjørere og handlere under dette løpet. Joruns vindkast har bidratt til ekstra dramatikk, i tillegg til is og ikke minst sørpe i alle plussgradene. Vi får alle bidra med å krysse fingrene, slik at deltakerne i dette Europas nordligste og lengste sledehundløp får ei best mulig reise både østover, men også tilbake igjen til Alta. Å stille opp i en slik «ekspedisjon» som Finnmarksløpet er, er ikke for pyser. Det er for kvinnfolk og karer av et helt eget kaliber, - som er istand til å gjennomføre dette intense samarbeidsprosjektet mellom hund og menneske. Det er idrett av ypperste klasse.

Som vanlig er blitt i de siste årene, er det Paviljongparken midt i sentrum av Kirkenes som danner rammen om både hundene og folkefesten i byen, som fortsetter idag. Uten de lokale arrangører og de mange frivillige, ville ikke dette vært gjennomførbart overhode. All ære til hver og en av dem for det! Godt å konstatere at Finnmarksløpet også i år får den oppmerksomhet løpet fortjener. Både i og utenfor Norge. Men det er ingen tvil om at det fortsatt er et større dekningspotensial for fjernsyn i denne konkurransen. Selv om det er vanskelig å «programfeste» en siste innspurt og målgang, bør mer sendetid på NRK-fjernsynet være et mål å strekke seg etter.

Finnmarksløpet gjør alle finnmarkinger stolte, og det gir alltid en indre og god følelse av glede når landskap, byer og tettsteder i nord får vist seg frem på en så flott måte som hunder og kjørere bidrar til.

Vi ønsker hunder, kjørere og handlere riktig velkommen til Barentsregionens hovedstad. Vi ønsker også arrangører, frivillige og publikum riktig lykke til med gjennomføringen av årets Finnmarksløp, og det er ingen grunn til ikke å glede seg til de mange løp vi forhåpentlig fortsatt har i vente i årene som kommer. Og vi drister oss igjen til å foreslå at målgang for 500 kilometeren en gang i en ikke så altfor fjern fremtid gjerne må bli lagt til det mest naturlige endepunktet for ei slik løype, nemlig Kirkenes.