Hvert år under Kirkenesdagene knytter det seg en selvsagt spenning og interesse til hvem som blir årets æresrallar. Årets vinner, Eirik Slagtern, er relativt ung i alder med sine 58 år, men like fullt har han gjennom mange, mange år gjort seg positivt bemerket. Og det er det lokale musikkliv som har nydt godt av hans evner og kapasitet. Ikke minst den lokale korpsbevegelse. Han har hatt et fast grep om taktstokken i Kirkenes skolemusikkorps i en årrekke og bidratt sterkt til den gode kvaliteten dette korpset utviser. Men også hornmusikken og Kirkenes damekor har hatt god nytte av Eiriks engasjement og bidrag som dirigent.
Det er farlig å trekke paralleller til lokale legender, som for eksempel Rolf Olsen, som dirigerte «alt og alle» på 60- og 70-tallet, men Eirik Slagtern er på god vei til å ta opp bauta Olsens arv. Ikke minst fordi årets æresrallar høyt og tydelig lovte befolkningen i sin takk på lørdag at han skal holde på i ti år til.
Minst, legger vi til, og håper han ikke legger fra seg taktstokk og musikkengasjement så tidlig.
At Eirik Slagtern ble årets æresrallar er vel fortjent. Vi stiller oss mer enn gjerne i rekken av gratulanter!