Det samme kan man også trygt si om avviklingen av Barents Summit og det bilaterale møtet mellom statsministrene Dmitrij Medvedev og Jens Stoltenberg. Så lyste også samme Stoltenberg av stolthet da alt det formelle var over og han kunne løsne litt på den stramme statsministerslipsknuten.

Mandagsværet, da alle prominensene skulle til Gapahuken og møte Sør-Varanger for første gang var fantastisk. Så får det våge seg at den innendørs møtedagen var både våtere og kaldere. Uten at dette så ut til å plage gjestene. Heller ikke under båtturen med demonstrasjon av norsk redningstjeneste. En begivenhet som i hvert fall Medvedev lot seg imponere av.

Sør-Varanger kan på alle måter være stolte av alle lokale aktører som var involverte i dette store arrangementet, og ikke minst det lokale politiet.

Man kan si så mye man vil at alle gjestene kun er mennesker, som deg og meg, men noen som besitter maktposisjoner er samtidig langt mer utsatt for farer og trusler enn de fleste av alle oss andre. Verden idag er dessverre blitt sånn at dette fordrer et meget stort sikkerhetsoppbud. Vårt lokale politi håndterte, sammen med alle sine hjelpere og de enkelte lands egne sikkerhetsfolk, oppgavene sine profesjonelt og vennlig. Det er godt å oppleve for et lite samfunn som vårt når vi blir «invadert» på en måte vi langt fra er vante med. Selv om 22. juli dessverre har tilført alle oss også i Norge en ny dimensjon rundt hva sikkerhetstiltak egentlig skal og MÅ verne oss imot.

Det er alltid litt malurt i slike suksessbegre også. For eksempel at vertskapet, den norske stat, ikke yter det lokale politi en eneste ekstra krone for å dekke den millionen sikkerhetsoppbudet koster Østfinnmark politidistrikt. Alt må dekkes inn over eget budsjett. Det kan ikke ha annet enn den konsekvens at det vil ramme mye viktig «vanlig» politiarbeid resten av året.

Og selv om konserten mandag kveld både fylte teltet i Paviljongparken, var imponerende på mange måter og en flott milliongave fra staten til lokalbefolkningen, reagerte mange på det totale fraværet av kvinner på scenen. Det hadde sikkert en kunstnerisk hensikt ut fra kamptemaet, men likevel. I den totale summitrammen var det heller ikke mange kvinnestemmer å høre. Bare en, såvidt vi kunne registrere. Sånn skal det ikke være lenger i 2013.