Verken stadig nye produksjonsrekorder, doble utslipp, stadig nye utsettelser på betaling av lån og fordringer, friske midler i aksjekapital, nedsatte lokale havneavgifter, lønnskutt, tilbakehenting av oppgaver fra andre bedrifter, kraftige kostnadskutt med videre, klarer å veie opp for tapene den stabilt lave jernmalmprisen innebærer for gruveselskapet. Da det ble satt to streker under regnskapssvaret for året 2014, var tallenes tale nedslående. Over en milliard på minussiden. Og det kunne ha vært mye verre, ifølge gruveselskapet selv.

Ja, selvsagt kunne det vært verre. Uten alle tiltak og kutt, hadde kroken helt klart vært satt på gruvedøra forlengst. Håpet om en prisoppgang lar fortsatt vente på seg og dette betyr at selskapet sine problemer med å holde skuta flytende blir tøffere og tøffere. Dersom ikke «noe» skjer raskt, så synker båten og Sydvaranger gruve går over i historien. Igjen.

Det er ikke vanskelig å forestille seg at en konkurs, dersom den skulle komme, får store konsekvenser. Et eventuelt «ras» av tapte, lokale arbeidsplasser er ingen ønskesituasjon for noe lokalsamfunn. Og ikke minst for de enkeltpersoner som rammes direkte av å miste jobbene sine og for de ringvirkninger en eventuell stengt port hos en så stor arbeidsgiver får for det øvrige næringsliv og for kommuneøkonomien. Det vet alle som har opplevd tøffe omstillingstider før. Og det har Sør-Varanger.

En tredobling av ledigheten lokalt og en dobling for hele fylket, spår NAV-Finnmark, dersom det verste skulle skje. Det er svært alvorlig for en kommune med vekstambisjoner og et fylke som fra før har mange utfordringer.

For det lokale næringslivet vil det være ekstra utfordrende med en gruvekonkurs på toppen i en tøff tid der en allerede merkbar nedgang i russiske handlende, for eksempel, har gjort hverdagen mye vanskeligere.

Hvor lenge det er mulig å holde gruvedriften igang dersom den negative utviklingen fortsetter, blir enklere å spå tidligere for hver dag som går uten en langsiktig løsning, - og selv om gruveselskapet selv fortsatt har trua. Sydvaranger gruve KAN ikke miste trua selv, slik situasjonen er nå, for da har de i hvert fall tapt. Det er et vesentlig poeng i alt dette nå.

Om ikke lenge faller avgjørelsen om dobling av utslippene på permanent basis også får grønt lys. Sannsynligheten for at Sydvaranger får ja, er svært stor. Særlig nå når arbeidsplasser står på spill og det samfunnsøkonomiske argumentet dermed også veier tyngre enn noen gang.

Det er fortsatt et stort spørsmål om det er mulig å produsere seg ut av den lave prisen i tide til å redde fremtidig drift. Derfor bør situasjonen ved Sydvaranger gruve bekymre oss alle mer enn noengang. Og forberedelsene knyttet til hvordan møte en konkurs må starte. Ikke minst i kommunepolitikernes hoder. Sør-Varanger vil ikke få omstillingsmidler denne gangen. Lokalsamfunnet må i all hovedsak løse oppgavene selv.

Uten å male fanden på veggen er det bedre å være forberedt og slippe å gjennomføre, enn å møte en gruvekonkurs uten å ha en plan for hvordan en slik situasjon må og kan møtes.

For selv om malmen ligger der, er det ingen naturlov som sier at andre kommer ilende til og er villige til raskt å overta et eventuelt konkursbo, dersom historien om en stengt gruveport skulle gjenta seg.