Som beboer nær sjøen på Prestøya har vi allerede gjort oss en del erfaringer med vannskutere i vårt nærområde. Og den er ikke positiv for å si det sånn.

Støyen og hastigheten ligger på et helt annet nivå enn det den daglige småbåt-trafikken utgjør i Bøkfjorden. Det er direkte utrivelig å vandre på kveldsturer i fjæra, med den støyen vi nå opplever.

Det kjøres i mange runder fram og tilbake, og i flere timer. Seinest registrert fra soveromsvinduet kl 00.15

Til nå har vi bare observert 6 vannskutere samtidig. Det er betenkelig og til ettertanke at disse seks kan produsere så mye støy, hva når det blir 30 ?

I fjæra på Prestøya har det i mange år vært et stort mangfold av fuglearter som hekker, ikke minst sjeldne fuglearter. Disse holder til i fjæra på øyas sørlige og østlige område. Det er nå midt i hekkesesongen, og fuglene skal ikke forstyrres.

Og hva opplever vi nå? Vannskutere i enorm fart og mye støy runder østlig del av øya, nær fjæra, og skremmer opp alt som er av fugleliv. Dette skjer i mange kjørerunder i løpet av en kveld.

Det samme regner vi med skjer på de andre stedene fugler hekker og etter hvert får sine kull.

Politiet opplyser i media at de har fått flere henvendelser/ bekymringsmeldinger allerede.

Det er opp til hver enkelt kommune å avgjøre hva en vil gjøre med bruk av vannskuter.

Hva ønsker Sør-Varanger kommune?