SVA MENER: Med dagens resultat av folkeavstemningen i Finnmark har de fleste argumenter mot å lytte til utfallet av denne blitt knust som gråberg.

I vinter ble motstanden mot en sammenslåing med Troms først avfeid som et opprør først og fremst knyttet til Vadsø og en frykt for å miste offentlige arbeidsplasser. Og engasjementet over resten av fylket brukte kanskje litt tid på å tennes. 

Det måtte kanskje også formelle vedtak og resultat av forhandlinger til før gnisten for alvor ble tent hos folk. Vi i media fanget kanskje også litt sent opp strømningene, i mangel på profilerte stemmer som tordnet i spaltene. 

Men folk flest skriver ikke nødvendigvis skarpe leserinnlegg - eller tar steget opp på talerstoler. Får de dog en stemmeseddel, vet de å bruke den. Og det har både bugøynesværingen Magna Enbusk (92) og resten av fylkets innbyggere gjort til gangs den siste uka. 87 prosent nei og en valgdeltakelse på 58 prosent er en så tydelig kraftsalve som du får.

For et av de siste argumentene brukt mot folkeavstemningen er at det bare er nei-velgerne som engasjerer seg rundt den.

Men med dette resultatet ville det ikke hjulpet hvis samtlige av de resterende stemmeberettigede i fylket hadde stemt ja. Fortsatt ville det vært et lite flertall for å forbli eget fylke.

Bare 5.000 færre finnmarkinger stemte nå enn ved fjorårets stortingsvalg. Kun i Alta har ja-siden bikket 30 prosent.

Vel og merke har dette i stor grad vært nei-sidens avstemning, med en sterk hånd på rattet fra Ap og miljøet rundt fylkeskommunen. Men mikrofonen har vært åpen for alle som ville rope ut sine argumenter. Og i det siste har Høyres fylkestingsleder Jo Inge Hesjevik og Vadsø-ordfører Hans Jacob Bønå stort sett stått alene om den oppgaven (og den stormen skal de ha ros for å ha turt å stå i).

Formelt sett består altså ja-siden nå av et flertall på Troms fylkesting og stortingspolitikere sørover i landet. De er riktignok fortsatt flest. Stortinget kan fortsatt med loven i hånd gjennomføre tvangssammenslåingen, og det er ingenting som tyder på at denne avstemningen endrer noe.

Vi utelukker heller ikke at resultatet faktisk kunne blitt en bedring av offentlig drift på flere områder, og et bedre tilbud til befolkningen. Men oddsen for det minsker betraktelig når den nå skal gjennomføres med en illsint befolkning som føler de har fått tvangstrøya på.

Problemet er at regjeringen og dens representanter i nord på ingen måte har klart å selge inn denne ideen med konkrete eksempler på hvordan dette faktisk skal skje. I stedet har det eneste argumentet vært gjengangeren med at "større, robuste regioner drives bedre". Bare fordi.

Samtidig har et av eksemplene på slike robuste konstruksjoner, Helse Nord, endt med en total, og stadig eskalerende, krise i luftambulansetjenesten. Og det er bare den siste av sakene der folk i Finnmark føler seg oversett. 

I stedet for å stake ut en klar kurs for regionreformen, har finnmarkingene opplevd å bli overkjørt i forhandlinger, og så fått beskjeden om å finne resten av veien til land selv. Det er nødt til å ende opp med grunnstøting hvis det ikke tas gode valg nå. Vi mener ikke en lokal folkeavstemning skal kunne overprøve et stortingsvedtak, men det er lov å stoppe opp og lytte - og se på fordelingsprosessen på nytt.

Hvis sammenslåingen fortsetter i samme spor, blir utvilsomt spennende å se hvilke konsekvenser det får i neste folkeavstemning som Monica Mæland, Erna Solberg & co faktisk merker på kroppent. Og hva det gjør med finnmarkingenes tillit og lojalitet til sentrale myndigheter både i morgen og i generasjonene framover.

Full skyts til politiske kanoner er det i hvert fall ingen tvil om at denne debatten har gitt.