Gruvesaken er blant temaene som engasjerer mest i Sør-Varanger om dagen. Det er harde fronter både for og imot, og så er det dem som forsøker seg på en middelvei: «Ja til gruva, men bare til underjordsdrift».

Dette er imidlertid en avsporing av debatten: Skal Felix Tschudi og det amerikanske investorfondet Orion få gjenåpne med dagbruddsdrift og spa videre i tippene i Bjørnevatn? Ja eller nei.

Det er mulig det faktisk er mulig å tjene penger på å grave i tunneler også. Flere- både politikere og fagrøster mener det. Men den omsøkte konsesjonen, som Sydvaranger i vår fikk innvilget av Nærings- og fiskeridepartementet, handler ikke om det. Det er de som skal bla opp hundretalls millioner kroner i investeringskapital for å forsøke en ny start.

Det er ingen aktører som står klare med planer om underjordsdrift. Det er altså ikke to ulike driftsmodeller offentligheten og myndighetene skal ta stilling til konsesjoner og utslippstillatelser for. Sagt enklere (og litt flåsete): Hvis en aktør søker om å få selge kebab på torget, må folk gjerne mene at vegetarburger både er mer lønnsomt og bedre for miljøet.

Men man kan ikke tvinge noen til å satse pengene sine på et forretningskonsept man ikke har trua på. Og Sydvaranger mener ikke tunneler vil gi nok inntjening alene. Så da blir det enten deres planer eller ingen planer.

Vi er langt ifra overbevist om at det lokalsamfunnet i Sør-Varanger sitter igjen med etter Sydvarangers 20-årsplan, er verdt de store naturinngrepene det koster. Både vesentlig høyere gråbergstipper og utslipp i fjorden kan påvirke folk og natur i området i mye lenger tid enn det.

I en meningsmåling SVA nylig presenterte, er 500 innbyggere blitt spurt om de er positive, nøytrale eller negative til å gjenoppta gruvedrift med dagbrudd. Målingen viser at to av tre spurte i hovedsak er positive, og det er godt nytt for Sydvaranger AS. Rundt en av fem er direkte negative, og i den gruppa finner vi nok alt fra de som er mildt skeptiske, til de som er hardt nok imot til at lenkeaksjoner ikke er en fremmed tanke.

Selskapet har uansett flere å overbevise for å få legitimitet i befolkningen ved en nyoppstart. De forrige eiernes ettermæle har jo ikke akkurat stått seg godt.

Derfor håper vi selskapet har noen klare visjoner for ettertida også; og ikke bare vil tømme bruddene for jernmalm uten tanke på neste generasjon. Og at de er åpne og tydelige om dette utad.