Fienden er et «uforutsigbart» og «aggressivt» Russland og en trussel mot Norge. Et mantra som repeteres av apologetene til USA og NATO for å skape et fiendebilde av vårt naboland. Media synes i alle fall å være meget forutsigbare med sitt virkelighetsbilde, som er en klisjeaktig og ondsinnet oppfatning av Russland.

Bildet fortegnes etter Trumps storhetsideer om USA som verdenspoliti og beskytter av demokrati og fredsskaper. Da vi ikke visste bedre i 2011, bombet vi Libya trigget av USAs propaganda mot Gaddafi og medias grunne og tabloide godtakelse av hans virkelighetsoppfatning.

Man må undres over at skolerte journalister ikke viser evne til å problematisere årsakene til den enorme opprustningen Norge bidrar nå med mål om en ny kald krig. Det ikke noe uforutsigbart at Russland dessverre ruster opp provosert av NATO. Under den kalde krigen fikk vi en rustningsspiral som satte verdensfreden i fare.

Det er den uforutsigbare og aggressive presidenten i USA som skaper uro i verdenssamfunnet. USA bryter Klimaavtalen i Paris, dropper atomavtalen med Iran, instruerer vår regjering om å stemme mot FN-resolusjonen mot atomvåpen, og kriger mot fattige nasjoner som Afghanistan, Irak og Libya.

Vi får nesten ikke kritiske vurderinger av denne NATO-politikken men skal blendes av amerikansk selvforherligelse og militærmakt. Slik vi fikk i et glamorøst blad på døra fra forsvaret forleden.

USA omringer Russland med nye militærbaser. Bare i Europa 350. Motivet bak USAs raske opprustningsspiral er penger, ikke sikkerhet.

Russlands snaue 12 prosent av militærbudsjettet i forhold til NATO viser klart hvor overmakta ligger. Hva vil Russland vinne på en krig i Norge? Russland er største land i verden og trenger ikke norsk territorium. Det har verdens største energireserver og trenger ikke norske.

Russland har ingen økonomisk evne til å bære en storskalakrig mot NATO. Regjeringen og opposisjonen (Ap, Sp) stiller ingen spørsmål om rustningskappløpet. Vi gjør det og påstår at våpen aldri har sikret fred. Det er folkets motstand og aksjoner som satte grenser for kapprustningen under den kalde krigen og at krig ikke brøt ut. Det skal skje igjen.

Flertallet i verden vil ha fred og avspenning; også i Norge.

Hvorfor er det viktig å protestere mot militarisernga og Natos krigsøvelse Trident Juncture?

Et sklibrett mot Ragnarok.

  • 1.Utsprenging av fjellagre i Trøndelag – oppfylling med våpen og utrustning til 16 000 soldater – operativt på 1990-tallet.
  • 2.Etablering av militær hovedflyplass på Ørland
  • 3.Innkjøp av 52 F-35 kampfly
  • 4.Utstasjonering av 350 amerikanske soldater (US marines) på Værnes – puten åfølgende evaluering som det ble lovt før de første soldatene kom. Ny norsk sjef som kom direkte fra 4 år ved US marines sitt hovedkvarter i USA
  • 5.Ønske om Værnes som hovedkvarter for US marines styrker i Europa (General Niel Nilson)
  • 6.Ørland blir trolig nøkkelbase for Natos flyvirksomhet. (Adressa)