Hva Scandic akter å gjøre med de to hotellbyggene de blir eiere av her i byen, er det foreløpig ingen i kjeden som kan svare på. De vet ikke om kjøpet går i orden ennå.

Den gamle eieren, Rica, tok på høstparten ifjor beslutningen om å holde gammelhotellet «Turisten» helårsstengt. Ikke bare i vinterhalvåret. Å selge det ærverdige hotellbygget ble også nevnt, men enkeltsalg er selvsagt ikke Ricas skål sålenge de sannsynligvis får solgt alle sine hoteller til Scandic. Hvis myndighetene godkjenner eierskiftet.

For Kirkenes og Sør-Varanger er det for mange en svært vond tanke at «Turisten» eventuelt ikke skal være et hotell lenger, uansett hva eieren heter. Dette er et bygg som i likhet med Malmklang har mye lokalhistorie i veggene, bygget som det i sin tid ble av, - og for AS Sydvaranger. Hotellet har vært en kulturinstitusjon som restaurant og dansested for flere generasjoner voksne sør-varangerværinger. I hovedsak før brannen for alvor endret på hotellhistorien julen 1988, og før det nye Rica Arctic hotell i sentrum ble byens «hovedhotell».

Plasseringsmessig i bybildet er hotellet gunstig plassert, rent utsiktsmessig, selv om gangavstanden til sentrum er lengre enn fra både Rica Arctic og Thon.

Årsaken(e) til helårsstengingen man bestemte ifjor er neppe bare lavt publikumsbelegg, selv om konkurransen om hotellgjestene er større enn noengang i Kirkenes. Vi tror det er behovet for en svært dyr og omfattende modernisering som er hovedårsaken. Kravet om større hotellrom, samt mer praktisk innredning, ikke minst også for å gjøre hotellet mer hensiktsmessig å drive, er nok den viktigste bakgrunnen for stengebeslutningen. Å totalrenovere et bygg fra 1955 til moderne standard anno 2014, er ingen rimelig affære. Det har garantert Rica regnet på, og det vil nok også Scandic ta med i sin beslutning når de eventuelt skal bestemme gammelhotellets fremtidige skjebne. Dessverre frykter vi at «Turistens» tid som hotell kan være over for godt og at bare minnene om fordums storhet vil være tilbake om få år.

Det er samtidig et godt spørsmål hva bygget vil kunne brukes til i fremtiden. Leiligheter kanskje? Vi ser nemlig for oss at vernemyndighetene vil komme inn i bildet også her, - og ha et ord med i laget i forhold til å beholde den ytre fasade. På samme måte som de har gjort i forhold til Malmklang. Om det dermed er mulig å få en eventuell rivetillatelse, er et godt spørsmål. Og siden man ute i Europa med den største selvfølgelighet har tatt, og tar godt vare på bygninger fra flere hundre år tilbake i tid, først og fremst utvendig vel og merke, er det merkelig om vi i Norge hele veien skal si «sanér, sanér» og kvitte oss med de få signalbygg fra etterkrigstiden vi har her i Kirkenes.