Begivenheten skjedde sist tirsdag og er en aldri så liten historisk begivenhet. Den vanligste historien når bedrifter ser dagens lys, er at en gründer har en ide, etablerer seg og dersom suksessen etterhvert sikres, kommer det store aktører utenfra og inn, som gjerne vil både overta og eie bedriften.

Kimeks historie er helt anderledes. Den ble etablert etter initiativ og intens leting fra den norske stats side etter «noe» som kunne bidra til å demme opp for tapet av stadig flere arbeidsplasser ved Sydvaranger. Det statseide gruveselskapet som stod midt oppe i begynnelsen på slutten den gangen midt på 80-tallet, hadde det statsopprettede omstillingsverktøyet Sør-Varanger Invest med seg i letingen.

Man lette etter dette «noe» som kunne hjelpe på situasjonen og fant redningen i skipsverftsindustrien og finske Wartsila Marine.

For at Kimek skulle ha noe å puske med hvis det ikke kom noen båtreparasjonsboom til byen, ble gruveselskapets elektroavdeling i Kirkenes, for eksempel, overført til Kimek og arbeiderne utleid til sine gamle arbeidsplasser i separasjonsverk og pelletsverk. Det sikret i hvert fall noen inntekter.

Sett i ettertid er det ingen tvil om at Kimek ble etablert på skjelvende leirføtter og stod der lenge og vippet. Finlenderne ville etterhvert ut og Staten lette på nytt etter en eier og fant Kværner i 1991. Med Kåre Storvik ved roret fant man veien inn i det russiske markedet, på godt og vondt. Det var ikke bare enkelt å få betalt for jobbene fra russiske side, verken den gangen eller til tider senere.

Skjær i sjøen har det vært mange ganger og veien for Kimek og Kimek Offshore har ikke akkurat vært tornefri etter at Kværner forsvant ut i 2000 heller. Siste storeier, Bergen Group, har hatt største aksjepost i ti år. De siste åtte av dem har vært av det stabile slaget med overskudd. Om enn likevel ikke uten verken permitteringer eller huller i veien. Man har hatt stabil og målbevisst ledelse med medeierskap, og det har vært jobbet jevnt og trutt for å sikre posisjon og oppdrag. Dagens Kimek skjelver ikke lenger på leirføtter, men står rimelig stødig og godt. Hvis ikke, hadde verken Greger Mannsverk, Trond Haukanes eller andre ledere i kimekvirksomhetene tatt det steget de nå har tatt og også bli største aksjonærer i selskapet. Veien fra omstillingsbedrift på leirføtter til lokalt, og forhåpentligvis trygt forankret eierskap, har tatt 27 år. At vi har lokale investorer som tar den sjanse dette er, sier oss mye viktig: En sterk tro på Kimeks fremtidsmuligheter. På Sør-Varangers fremtidsmuligheter og strategiske plassering. Og ikke minst en sterk tro på at de hovedarbeidsområdene Kimek har per idag et godt utgangspunkt for videre og stødig drift mangeårige ledere og ansatte selv har klokkertro på. Det er også gledelig at de inviterer de ansatte med inn som aksjonærer fra 2014. Det burde flere bedrifter åpne seg for.

Det skal bli svært spennende å følge «nye» Kimek og vi ønsker selskap og ansatte lykke til med eierskapet, jobben og fremtidens utfordringer.