Den mentale avstanden fra Oslo til Kirkenes er mye større enn fra Kirkenes til Oslo. Likesåvel som den samme avstanden er større fra sør til nord enn fra nord til sør, uansett ståsted i nord. Dette er fakta som åtte år med egen, og ganske definert nordområdepolitikk i realiteten ikke har klart å endre så mye på som vi her nord skulle ønsket oss. Samtidig er det også slik at sakte, men sikkert så blir både nord, Finnmark og Barentsregionen som et hele stadig bedre hørt, - og ennå viktigere; lyttet til. Lyttet til på en måte som får utslag i gode og positive beslutninger for landsdel, region og kommuner.

For å ytterligere oppnå en felles virkelighetsoppfatning mellom sør og nord, og forkorte avstanden mellom Finnmark som periferi og Oslo som maktsentrum, trenges ikke minst et landsomfattende kunnskapsløft om hvordan verden ser ut i hele vårt langstrakte land. Det trenges i politikken, blant folk flest og det trenges ikke minst i de landsdekkende media. Sør for Nordland er kunnskapen dessverre altfor liten om hva som foregår i Barentsregionen, og ikke minst om det nære forholdet mellom Norge og Russland i nord. Hva dette betyr for grenseområdene, for Finnmark, for landsdelen,- og for nasjonen, på godt og vondt. Derfor kjenner man heller ikke til hvilke muligheter som ligger i dette området.

For å få til en endring og øke kunnskapen om nord, trenges mange stemmer over et bredt spektrum. Det trenges sterke og engasjerte stemmer fra nord, - og ikke minst i sør, - som kan nå frem med budskapet. Næringsaktører, eksperter og politikere er selvskrevne aktører, men det er også media og utdanningsinstitusjoner som kan bidra med kunnskap til befolkningen, til studenter og skoleelever.

I disse dager jubilerer en offentlig institusjon som er, og som i 20 år har vært en kunnskapsformidler og pådriver av stor betydning for forståelse og fremdrift i nordområdepolitikken. Det er Barentssekretariatet i Kirkenes. En tydelig stemme, ofte gjerne med store visjoner, som har vært mer enn en statens forvalter av penger til bruk i folk-til-folk-samarbeidet. Sekretariatet er også et ressurssenter med vekt på å innhente kunnskap og sørge for at de som søker kunnskap om region- og om samarbeidsmuligheter finner kunnskapen hos dem.

Barentssekretariatet kunne valgt å stoppe der, og likevel ha gjort gangs arbeid for samarbeidet over grensene i nord. Men institusjonen, under ledelse av Rune Rafaelsen, har lagt svært betydelig vekt på formidle de utviklingsmuligheter regionen byr på, - og ikke minst frontet hvilke tiltak som trenges for å kunne oppnå dem. Dette har uten tvil bidratt til at nord er blitt langt bedre lyttet til, og også kommer til å bli lyttet til fremover.

På typisk nord-norsk vis faller ikke alltid alle de største tankene og visjonene Rafaelsen har fremmet i god jord her nord. I hvert fall ikke i første omgang. Men alle store skritt og all nytenkning begynner med en idé, om den virker aldri så «vill» i starten. Å aldri tenke nye tanker, store eller små, blir det i hvert fall ikke utvikling av.

Vi gratulerer Barentssekretariatet med jubileet og ser frem til fortsatt stort trykk fra den kanten til beste for utviklingen i nord.