Men på grunn av kommunens store sparebehov, blir flesteparten av de snart ferdig bygde nye omsorgsboligene på Hesseng likevel stående tomme. Og konsekvensene er det ingen tvil om. Tallenes tale er tydelig nok. Av 16 søknader om nettopp omsorgsbolig i år, er det bare fire som har fått søknaden innvilget. Blant de 12 som har fått avslag er det flere som ville fått ja, dersom kommunen hadde hatt penger til å drifte boligene, ifølge rådmann Bente Larssen. Om det er mørketall i tillegg til disse, er det ingen som konkret vet, men sannsynligheten er nok dessverre stor. Siden kommunen ikke har ventelister, verken på omsorgsboliger eller sykehjemsplasser, er det mange som velger å ikke søke fordi det ikke er tilbud å få. Da er faren også stor for at man i enkelttilfeller kan komme altfor sent inn med nødvendige hjelpetilbud. Det er en tøff pris å betale og det er uverdig i dagens samfunn.
Når krybba er tom, bites altså hestene. I dette tilfellet er det tilogmed noen eksakte tall på antall eldre som rammes. Hver og en av dem enkeltpersoner med et reelt behov for en hjelpetjeneste de ikke kan få. Fordi kommunen ikke har penger til å kunne ta ibruk et tilbud om en tjeneste som kunne gitt flere av dem en tryggere tilværelse og en bedre livskvalitet. Dette i mange tilfeller også i en fase i livet der det å måtte forlate eget hjem, motta hjelp fra andre og ikke klare seg selv hele døgnet lenger, er et nederlag i seg selv. I mange tilfeller dessverre også en betydelig depresjonsfaktor.
I Sør-Varanger er det en kjent sak at kommunen er i en så presset situasjon at millioner av kroner må spares på tjenestetilbudet innenfor alle kommunale sektorer. Foreløpig er det bestemt at de fleste omsorgsboligene i det nye bygget på Hesseng skal stå ubebodde i år. Faren for at dette blir videreført også til neste år, er ikke over. Fordi det også i 2014 må spares et betydelig antall millioner kroner. Politikerne må før jul velge hvor de skal kutte til neste år. Å skåne eldreomsorgen mest mulig er blitt en enda tøffere oppgave enn før, fordi ingen sektorer lenger kan slippe unna. Samtidig som alle andre gode formål også har legitime behov og skriker etter mer penger; barnehager og skoler ikke minst.
De eldre med pleie- og omsorgsbehov hører helt klart til blant de svakeste i samfunnet. Få av dem skriker høyt og klager sin nød. Mange har heller ikke pårørende som hjelper dem, eller kan hjelpe dem med å si ifra om hva de trenger. Faren for å tape i kappløpet om de knappe ressursene er derfor stor. Det må kommunestyrepolitikerne ta etpar ekstra hensyn til når pengebeholdningen for 2014 skal fordeles.