DEBATT: Sammen skal vi få det til! Få til det vi gikk til valg på. Det som var forankret i partiprogrammet. Et program utarbeidet på Sør-Varanger arbeiderpartis medlemsmøter.

Vi hadde ingen illusjoner om at arbeidet ville bli lett, selv med rent flertall. Vi var i en situasjon med sviktende inntekter fra staten, omstilling i næringsliv og økende krav til velferdstjenestene.

Nå har to har meldt seg ut, og trenger ikke lengre forholde seg til partiprogrammet de ble valgt inn på. Vi skal utvise respekt for de to som valgte å forlate Arbeiderpartiet. Vi er sikker på at de gjorde det i overenstemmelse med egen samvittighet. Det skal man ikke kimse av, eller diskreditere.

Likevel, i alle medier begrunner de sin utmeldelse med at kommunestyregruppa ikke møter forberedt til møter, ikke følger vedtekter, kort sagt – ikke gjør jobben vår. Det er provoserende utsagn som får stå for deres regning.

Å være folkevalgt er en rettighet, men også en plikt. Dere velgere viste oss tillit ved å stemme på oss - en tillit som vi tar på største alvor. Vi skjøtter våre verv etter beste evne, integritet, ydmykhet og i tråd med Aps verdigrunnlag og valgprogram.

Lokaldemokrati er en kjempedugnad, og å være kommunestyremedlem er krevende. Man skal utøve denne viktige oppgaven ved siden av full jobb, familieliv, engasjement i frivillige lag, -foreninger og kulturliv.

Det gir naturligvis utfordringer. Og det krever at de listekandidatene som er gitt tillit gjennom valg, gis nettopp det - tillitt.

Vi har tillit til at Arbeiderpartiets medlemmer stiller forberedt til sine møter i råd og utvalg, og vi har ingen indikasjoner på at vi ikke skulle kunne vise hverandre den tilliten.

Vi har tillit til at gruppeleder og varaordfører følger opp kommunestyregruppen i henhold til vedtekter og gjeldene regler. Vi opplever at hun gjør dette på en meget etterrettelig måte.

Vi har en ordfører som gyver løs på sine oppgaver med en entusiasme og energi som gir ringvirkninger langt utover kommunens grenser. Og i en grensesprengende kommune trenger vi å løfte blikket.

De utmeldte hevder at vedtak i kommunestyret ikke følges opp av politisk ledelse. La oss kalle en spade for en spade. Vi snakker om havnesaken – etablering av industrihavn, og ny stamnetthavn.

Vi har et vedtak hvor vi tydelig sier at etablering av stamnetthavn skal gjøres i Høybukta vest. Her skal Sør-Varanger kommune investere i sin del av havneutbyggingen. Vi har uttrykt ønske om at all ny maritim tungindustri skal etableres i ny stamnetthavn.

Vi har invitert aktørene i næringslivet til å komme sammen om en felles havneutvikling. I en optimal virkelighet ville stat, kommune og samtlige næringsaktører sagt ja til et felles industriprosjekt på Høybukta vest.

Så er det altså slik at en privat aktør ikke ønsker å etablere seg i Høybukta vest, men ønsker å fortsette sine planer om havneutvikling i Leirpollen. Et område som kommunen gjennom vedtak i over en tiårsperiode har gitt føringer på at skal være et industriområde.

Skal vi, Arbeiderpartiet i Sør-Varanger, med tvang, stanse en mulig industrietablering med potensiale for arbeidsplasser og næringsinntekter? Nå, i en omstillingsperiode, der vi har mistet 300 arbeidsplasser og når flere aktører i næringslivet skriker etter aktivitet?

Nei, det mener vi er uforsvarlig slik situasjonen er nå. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før Høybukta vest er klar for utbygging. Vi vet heller ikke hva det vil koste for kommunen og private aktører å utvikle området. Dette tar kommunen rede på nå, sammen med Statens vegvesen.

Vi kan love våre velgere en ting: Vi vil fortsette å skjøtte våre verv etter beste evne, med ydmykhet og respekt, i henhold til vedtekter. Vi vil ufortrødent fortsette arbeidet med å oppfylle så mye som mulig av programmet vi gikk til valg på høsten 2015.

Med hilsen den gjenværende kommunestyregruppa til Arbeiderpartiet:

Anita Brekken, Egil Kalliainen, Mariann Wollmann Magga, Anders Mikkola, Robert Nesje, Tor Kristian Pettersen, Espen Rafaelsen, Britt Slagtern, Odne Stunes og Ingvild Wartiainen.