Nye generasjoner unge og voksne, som nærmest er født og oppvokst med et tastatur i fingrene, er vant til å finne informasjon raskt på nett og gjerne mye raskere enn papiraviser noengang kan være i stand til å levere. At papiravisen Sør-Varanger Avis likevel klarer å holde stand som den største og viktigste mediekanalen i vårt område, betyr for oss at vi har stor tillit ute blant dere som er våre lesere. Derfor takker vi med stor ydmykhet for denne store tilliten dere viser oss gjennom å kjøpe og lese Sør-Varanger Avis, som en fast del av «hverdagsritualet».I en digitalisert verden der mengden informasjon og tilgangen på informasjon er så enorm som i våre dager, er det ingen selvfølge at en papiravis overhode skal kunne måle pluss i sine opplagstall. Verken i enkeltår, eller over en lengete tidsperiode.Derfor vet også vi av erfaring at ingen trær vokser inn i himmelen. Utviklingen kan ingen stanse, selv om den over en viss tid kan bremses noe. Det som hjelper Sør-Varanger Avis i det store informasjonsbildet og i kampen om DIN og alle våre leseres tid, er uten tvil at vi er formidler av en unik vare. En vare som aller mest angår en eksklusiv gruppe mennesker, nemlig de som lever og bor i Sør-Varanger, har en tilknytning til Sør-Varanger, eller har en helt spesiell interesse av å følge med i hva som skjer i Sør-Varanger. Den mengden informasjon vi leverer i, om og i forhold til hva som skjer i denne kommunen på godt og vondt, får man ingen andre steder i et så stort omfang. Dette er SVA sin styrke, men også avisens begrensning. Skal Sør-Varanger Avis kunne vokse, må Sør-Varanger-samfunnet også være underveis og ha en jevn og god vekst som sikrer kommunen «rotfaste» sør-varangerværinger inn i fremtiden.Når vi ser nærmere på egne salgstall, så ser vi at salg av vår avis på nett, både på abonnement og løssalg, øker. Det betyr at også Sør-Varanger Avis har følgere og lesere som ønsker seg et tilbud fra oss gjennom de digitale kanaler. Etter halvannet år med presentasjon av de viktigste overskriftene i hver avis på Facebook, for eksempel, har vi registrert økt interesse for vårt produkt også blant de yngre voksne. For oss er utfordringen å i tillegg til papiravisen finne en digital plattform for Sør-Varanger Avis på VÅR måte. Dette må kunne gi et tilbud til dem som ønsker seg dette på nett, lesebrett, mobil eller hva det måtte være og som samtidig sikrer at vi som bedrift kan være i stand til å levere et best mulig leserprodukt til de som vil følge oss. Enten det er på papir eller på nett. Det håper vi å kunne tilby om ikke så altfor lenge.Takk for at DU følger oss og bli gjerne med også i resten av 2013 og i årene som kommer!