Det hadde vel vært litt bedre om du orienterte meg og andre interesserte om hvordan kommunestyret kunne ende opp med å vedta det forslaget som gir størst mulige skadevirkninger for folk og miljø.

Når Sp og SV ikke er for dagbrudd, og Ap kommer opp med et forslag om å begrense en gråbergtipp som vil ha stor og varig skadevirkning for folk og miljø, kan man vel ikke tillegge Ap skylda for at man ikke stemmer for dette forslaget.

Jeg har kun den offentlige kommunestyreprotokollen å forholde meg til. Der fremkommer det at dette forslaget ble stilt til slutt som et tilleggsforslag, etter at det var et flertallsvedtak for å si ja Sydvarangers søknad. Som det fremkommer av referatet, stemte kun Ap for denne begrensingen, og jeg spør fortsatt om hvorfor.

Er det feil i referatet? Var det ikke slik avstemmingen foregikk?

Jeg har både lest Sydvarangers søknad og vært på flere møter hvor Sydvaranger har orientert om søknaden. Det hele er en sørgelig sak som jeg håper aldri kommer til å bli en realitet. Sydvaranger har hele veien prøvd å pynte brura, og glatt avfeid negative konsekvenser. De har brukt ca. fem linjer av hele søknaden på å diskutere vekk lønnsomheten ved underjordsdrift.

Årsaken til ikke underjordsdrift er heller at ingen investorer vil vente så lenge på å få overskudd, selv om overskuddet da vil vare i mange år. Bedre å satse på tøm og røm fortest mulig så man får investorer til å bite på. Så har de skjøvet reindrifta foran seg fordi det er gjort en avtale om å lage et søkk i en tipp, og sagt at når reindrifta støtter våre planer må jo alle gjøre det.

I tillegg viser man til nye analyser av gamle prøver som sier at her er så mye mere malm å hente så her blir det 450 arbeidsplasser. Og gråbergtippene skal bygges 300 meter høye for å legge beslag på minst mulig land. Tro det den som vil.

Hele årsaken til initiativet nevnes så vidt muntlig: Konkursen som var, gjorde at man kunne slette milliarder i gjeld, og dermed starte opp for en billigere penge. Penger som man ikke har.

Boet fikk man kjøpt for en femtilapp, med avtale om å betale noen titalls millioner mer hvis man begynner å tjene penger på gruvedrift. Med en driftstillatelse ser man sjølsagt muligheten til å få noen til å investere, slik at man sjøl kan selge seg ut etter en tid. DNB og Innovasjon Norge tapte så mange hundre millioner sist at noen norske investorer får man ikke.

Her er det heller snakk om russisk eller kinesisk kapital enn europeisk. Og den som tror at utenlandske kapitalkrefter tar mer samfunnsansvar enn norske er veldig blåøyd.

AS Sydvaranger begynte allerede på 1960-tallet å forberede underjordsdrift med sikte på å være under jorda før 1980. Men så kom olja og Emdenprosjektet, og direksjonen brukte alle Sydvarangers penger der, til gruvesjefens store fortvilelse. Resultatet ble fortsatt dagbrudd, konkurs og nedleggelse i 1996. I 2007 var det igang igjen, på enda verre vis. Med oppstart i sør, hvor AS Sydvaranger hadde tapt penger siden man passerte Fisketind i 1980, skulle man bygge seg opp kapital til å starte i nord.

Den kapitalen ble i så fall brukt andre steder, og i nord sprengte man gruva forderva i Storsleppa, før man med 3 milliarder i minus gikk konkurs. Men i dag, tre år senere, er det plutselig lønnsomt å drive i sør igjen, for å bygge seg opp kapital til å sprenge vekk Storsleppa i nord? Om russerne eller kineserne eller noen aliens greier å bygge seg opp kapital i sør, tar de den vel heller ut og investerer den i andre foretak, enn å bruke den til å reparere etter SVGs vandalisme?

Og så står vi igjen her som i dag, med nye store gråbergtipper, og stupkanter i skogen sikret med noen plastikkremser.

Og gråbergtippene blir høye, ikke for å spare på terreng og være miljøvennlig, som man fremstiller det i møter, men fordi man ikke har noe annet sted å deponere gråberget uten å legge det oppå malm. Som sagt man pynter brura. I mens står gamle gruvearbeidere i gruvebyen og sier at nok er nok.

Vi vil se sola, ha muligheten til et nær-friluftsliv og ha det godt. Høyre sier tut og kjør som de gjorde i 2007 sammen med Senterpartiet, som nå har snudd. Arbeiderpartiet sitter i posisjon i en kommune som har fått omstillingsmidler for å komme i gang med ny virksomhet etter konkursen i 2015, og kan ikke si nei til en nyetablering uansett om medlemmene er for eller imot.

Men Ap prøvde i hvertfall å legge noen føringer i kommunens høringsuttalelse, som altså ble nedstemt av alle andre.