For å ta det mest positive først: Sør-Varanger Avis kunne i 2017 notere seg for sitt første overskudd i regnskapet siden 2010.

Det er riktignok ikke stort: 288.000 kroner. Men i et år med fallende inntekter samtidig som vi har måttet foreta en stor nedbemanning, ligger det enormt med innsats bak hver eneste krone vi klarte over rødstreken.

For hadde vi ikke klart det, hadde det spøkt for den videre driften; vi var helt avhengig av å vise våre eiere og kreditor Sparebank1 Nord-Norge at det var liv laga for ei avis i Sør-Varanger også de neste årene.

Og det har de fått se. Signalene fra de mange som bidro til emisjonen i 2016, har rett og slett gitt en marsjordre med bøttevis av inspirasjon til alle som er igjen på avishuset: Vi kan rett og slett ikke tillate at Sør-Varanger Avis går overende.

Ferdig snakka.

Over sommeren i fjor begynte det å snu i regnskapsbøkene, og vi så at innsparingene fungerte. Samtidig var det mildt sagt krevende å klare å få ut avisa med nedimot halvparten av ressursene den en gang hadde. I tillegg kom et hav av tekniske utfordringer med ny produksjon.

Men fra en noe slunken avis i fjor sommer og høst, har vi gradvis bygget oss opp igjen - og klarer å levere både gode nyhetssaker, reportasjer og historisk temastoff.

Selvfølgelig ikke i like stort omfang som før - men vi jobber oss sakte men sikkert tilbake. Både mot en fyldigere papiravis og en sterkere nettsatsing.

En del av leserne forsvant naturlig nok gjennom fjoråret, som de også gjorde året før. Med både prisstigning og andre endringer er det naturligvis vanskelig å nå opp til det folk husker som avisas glansdager. Men å konkurrere mot fortida og minnene om bedre tider er det liten vits i å bruke mye krefter på.

Det viktigste er at vi lever - og fortsatt klarer å levere en speiling av Sør-Varanger-samfunnet på en måte du ikke får noen andre plasser.

Og etter nyttår har vi også sett en gradvis økning i abonnementsmassen igjen. Spesielt er det digitalt som øker, og papiravisa holder seg også stabilt. Annonsørene våre slutter også fortsatt veldig godt opp om avisa - og gir tilbakemeldinger om at de faktisk når ut til de fleste hos oss.

Det sier oss at vi fortsatt kan klare å holde det gående med tredagersavis og presse i eget hus en stund til. Og på avisas 70-årsjubileum i mai neste år kan vi forhåpentligvis slå fast at vi minst kommer til å være her i 70 år til.

Vi håper du gir oss tilliten videre, samme om du foretrekker å bla i papir eller lese oss på en skjerm.

FAKTA

Årsregnskap for Sør-Varanger Avis AS i 2017 (tall for 2016 i parentes)

  • Driftsinntekter: 13,9 millioner kroner (14,8 millioner kroner)
  • Driftsresultat: 564.524 kroner (323.766 kroner)
  • Årsresultat: 288.316 kroner (minus 92.029 kroner)