Stamnetterminal er med dårlig politisk sjømannskap havna ut i tåkeheimen.

Det er beklagelig at ordfører stoppet planarbeidet for Høybukta vest med argumentasjon om at ingen har meldt sin interesse for Høybukta vest. Hvordan er det mulig, når samme ordfører uka før hadde møte med nettopp en av interessentene?

Ordfører, vi driver ikke med konspirasjoner og undergraving, vi har et brennende ønske om at Sør-Varanger kommune skal få på plass ei stamnetthavn for framtiden. Det krever både planmessighet og edruelig politisk sjømannskap.

Ei stamnetthavn må være dimensjonert for et aktivt næringsliv med både industri og andre næringer, og det må være et knutepunkt for møtet mellom jernbane og skipstrafikk. Ei slik havn kan ikke ligge midt i bykjernen! Ordføreren sa i debatten til iFinnmark på Ritz at vi skal bygge for dagens behov, det er bakstreversk og skaper ikke utvikling.

SV vil kjempe for at planarbeidet snarest blir tatt opp igjen gjennom den samarbeidsavtalen vi har med Statens Vegvesen. Først når planarbeidet er fullført kan vi ta en avgjørelse helheten med utviklingsmuligheter og pris.

Før man så hopper over på andre forslag fra private aktører, må også disse mulighetene utredes med realistiske muligheter og en redelig økonomisk ramme.

Stamnetthavna skal være en satsing for et moderne og framtidig sterkt næringsliv i Sør-Varanger! Sør-Varanger SV vil lose Stamnetterminalen trygt i havn med rom for utvikling og framtidsplaner. Ruta er kanskje ikke helt klar enda, men havna skal ikke landes i Kirkenes sentrum.

Pål K. Gabrielsen (SV)
Ordførerkandidat