En omfattende søknad som vil få som konsekvens at nye store områder legges under gråbergtipper 100 meter høyere enn fjellene på Kirkeneshalvøya.

Arbeiderpartiet sa ja til å gi tillatelse til drift, men ønsket å ta hensyn til friluftslivet i området rundt Ørnevann, og ba om at det under drifta må taes spesielle hensyn her. Blant annet ved at Langvannet, som er eneste farbare trasé fra Ørnevann mot Pasvikelva, ikke blir tippet ned.

Dette var Høyre imot da de ikke ville legge begrensninger på gruveselskapet.

Men Senterpartiet og SV, som i utgangspunktet ikke ville ha dagbruddsdrift, de greide å stemme med Høyre, og sikret dermed størst mulig negativ konsekvens av dagbrudd. De stemte mot å ta hensyn til friluftslivet og mot å sikre tilgjengelighet til området mellom Ørnevann og Pasvikelva ved ny gruvedrift.

Visste de ikke hva de stemte over, eller hvor er logikken?

Rolf Randa