Det skjer også her hos oss. I 2008 var det estiske bygningsarbeidere på jobb i Sør-Varanger som var rammet, slik det også ser ut til å være denne gangen. Nå bygger til overmål de innleide bygningsarbeiderne, som Arbeidstilsynet vurderer lønns- og arbeidsvilkårene til, den nye barnehagen på Skytterhusfjellet, med Sør-Varanger kommune som byggherre. For to år siden var det innleide utenlandske vikarer, sykepleiere utlånt gjennom vikarbyråer som var utsatt for lønns- og arbeidsvilkår som ikke var innenfor gjeldende regelverk. Og de jobbet for Helse Nord, Helse Finnmark OG for Sør-Varanger kommune.Slik vi ser det, skal verken Sør-Varanger kommune, eller lokalt næringsliv forøvrig, ha folk i jobb som ikke har lønns- og arbeidsvilkår som oppfyller lov- og avtaleverk. I forhold til kommunen er brudd på dette i soleklar strid med skattebetalernes rettferdighetssans. Videre undergraver det de rettigheter og lønnsvilkår det er brukt årtier på å kjempe frem i norsk arbeidsliv. Lovverk og avtaleverk skal man ha respekt for i Norge, uansett hvilken side av bordet man sitter på.A og B-arbeidere, der noen får det de har krav på og andre ikke, enten det er innenfor helse- og sosial, innenfor bygg- og anlegg eller i andre bransjer, er tilstander vi ikke vil ha tilbake i norsk arbeidsliv. Dette har med anstendighet og respekt for absolutt alle mennesker å gjøre.De mange avsløringene av nettopp sosial dumping i de senere år, har ikke bare understreket alvoret i hva forskjellige bransjer ser ut til å stilltiende akseptere skjer. Siden dette bare ser ut til å fortsette, er det helt tydelig at konsekvensene av sosial dumping ikke kan ha svidd noen noe særlig på fingrene. Hadde dette blitt slått skikkelig ned på, slik det i anstendighetens navn skulle ha vært gjort, hadde ikke fristelsen til å la det skje igjen og igjen vært så stor som den tydeligvis må være når man fortsatt tør å utfordre regelverket med stadig nye tilfeller. I den hensikt å spare kostnader og ikke minst tjene ekstra med penger.Den grundige opprydningen man har snakket om å foreta hver gang sosial dumping avsløres, har enten ikke vært foretatt, eller den har slått feil. Både nasjonalt og lokalt. Det er faktisk det mest skremmende i dette. Om det er Arbeidstilsynet eller andre som mangler verktøy i kassa si for å få slutt på dette, må de politisk ansvarlige få ordnet opp i. NHO og næringslivets bransjeorganisasjoner har også en jobb å gjøre i forhold til arbeidsgivernes holdninger til denne typen saker og ikke minst til de avtaler de er bundet av å følge.Nå forventer vi at Sør-Varanger kommune sørger for at alle kontrakter kommunen inngår, enten det gjelder vikarbyråer, byggbransje eller andre områder der utenlandske arbeidere kan leies inn, blir helt vanntette mot alle former for brudd på regelverk knyttet til arbeids- og lønnsvilkår.Vi forventer også at lokale firma som leier inn arbeidere utenfra, uansett bransje, sørger for akkurat det samme. Brudd på lover og avtaleverk skal verken privat næringsliv eller offentlig sektor i Sør-Varanger være bekjent av.