Inneværende periode har vi fått bygget et allsidig aktivitetsanlegg ved Kirkenes stadion. Dette anlegget har høstet nasjonal oppmerksomhet. Ved Sandnes Bjørnevatn skole er det nå bygget et utendørs aktivitetsanlegg og en innendørs håndballbane. Dette vil være klar til høstens skolestart.

Idrett er viktig for Ap, og vi tar idretten på alvor. Dette vises også på kommunebarometer hvor vi kommer godt ut. I kommende periode har vi som mål å videreføre vår gode satsing. Dessverre kan vi ikke love gratis hall leie, men vi kan love å holde leien rundt dagens nivå.

Per i dag vil en full realiseringa av gratis hall leie koste rundt 2,5 millioner kroner per år. Halvparten av dette er dekket gjennom dagens støtteordning.

Vi har som intensjon å behandle idretten slik vi har gjort denne perioden. Det er viktig å både ha en god spredning i lokasjoner og fordeling av idrettsgrener. Kommunale anlegg dekker ikke per i dag alle lokasjoner eller idrettsgrener. En ensidig prioritering av enkelte idretter og anlegg oppfattes ikke som helt rettferdig.

Om kommunalt eide idrettsanlegg skal være gratis, så bør dette også langt på vei gjelde anlegg eid av klubber. Ellers står man i fare for å skape A- og B-idretter/klubber.

Det finnes flere flotte anlegg som i dag drives på dugnad av flinke lag og foreninger. Motorsport, Bjørneparken, Puckers, KOS, Sandnes Idrettspark og tennis er noen slike anlegg.

I dag støtter vi idrettsanlegg som er eide av lag og foreninger gjennom en liten pott. Skal alle idretter ha tilrettelagt sin idrett og sitt anlegg så betyr det at kommunen også bør vurdere å finansiere drift av anlegg eid av klubber. Totalkostnaden for idretten vil da nærme seg 4 millioner kroner per år. Sammen med idretten kan vi få til gode idrettstilbud for barn og unge. Men dette er dessverre nødt å være et spleiselag.

Det er nylig vedtatt en kommuneplan for idrett. Den har mindre fokus på store og dyre spesialanlegg eid av kommunen. Fokus er endret til flere aktivitets- og trimanlegg. Man har også vedtatt en mer forutsigbar og rettferdig prioritering av kommunal investeringsstøtte til anlegg som klubbene vil bygge sjøl.

I kommende periode ønsker vi å etablere nye aktivitetsanlegg på Svanvik og i Sandnesdalen. Dette ønsker vi å gjøre i samarbeid med lag og foreninger. Målet er å stimulere til uorganisert aktivitet som utvikler barn sin allsidighet aktivitetsglede og bidra til bolyst.

Som folkehelsesatsing ønsker vi å starte en prosessen for å se på muligheten for å knytte Sandnes, nye Bjørnevatn skole og Langøra til lysløypa.

Sammen får vi det til!

Rune Rafaelsen (ordfører)
Jarle Olsen (listekandidat)
Sør-Varanger Arbeiderparti