«Skal man først gjøre seg til kjeltring, er det ikke for småtterier», er en vanlig sleivuttalelse å høre blant folk flest når de reagerer på smålige tyverier. For eksempel som dette siste, de 30 blomsterkrukkene med hjemmedyrkede sommerblomster som forsvant på nattetid fra husnovene til 72 år gamle Friedel Vonka i Karpbukt. Det er faktisk også mye god moral på bunnen av et slikt munnhell. Tyverier som dette er ikke annet enn elendig folkeskikk og direkte uanstendig. At noen i det hele tenker tanken på å kjøre rundt på leting etter sommerpynt utenfor husene til folk som kan egne seg å stjele, sannsynligvis for videresalg, er direkte sjokkerende. Dersom dette brer om seg, kan hagene rundt om bli trasige greier i årene som kommer. Og vi får inderlig håpe at publikum er våkne nok til å unngå å kjøpe «pangtilbud» av sorten de eventuelt kan komme over på torg eller langs veier fylket rundt.
Denne saken blir ikke bedre av at vi hører om slike tyverier også fra Alta. Der er det kommunens sommerpynt det har gått ut over.
Hvem som ser sin nytte av denne typen tyverivirksomhet vet foreløpig ingen. Men siden sakene er anmeldt, får vi håpe politiet finner det ut, og at straffen blir klekkelige bøter som svir.