• Trine Amundsen, her på 1. mai 2015.

    Foto: Håvard S. Mækelæ

Arbeidskontrakt

Avtalen skal inneholde hva du skal ha i lønn, oppsigelsestid og en rekke andre bestemmelser som minsker faren for misforståelser eller uenigheter senere i arbeidsforholdet.

Om du skal jobbe i mindre enn én måned sier loven at arbeidskontrakten skal være på plass fra første dag. Gjerne før. Arbeidskontrakten er det eneste beviset du har som arbeidstaker på at du faktisk er ansatt. 

Minstelønn

I enkelte bransjer er det innført lovbestemt minstelønn. Det vil for eksempel si at det for 16-åringer ikke er lov å betale mindre enn 102,18 kr i timen i hotell og restaurant, mens det for arbeidstakere under 18 år innen renhold ikke er lov å betale mindre enn 129,59 kroner i timen.

Se oversikt hos Arbeidstilsynet eller hør med fagforeninga di for din jobb.

Opplæring

Du har rett på god og grundig opplæring i den jobben du skal gjøre.

Du skal også lære hvilke lover og regler som gjelder på arbeidsplassen. Når du er under opplæring, er du på jobb og alle som er på jobb i Norge, skal ha lønn.

Med andre ord: under opplæring skal du ha vanlig, ikke redusert, lønn.

Bruk verneutstyr 

Hjelm, hansker og hørselvern er gode eksempler på verneutstyr. Men også ting som pasientheis i helsesektoren og løftesele for postbud kan være verneutstyr.

Arbeidsgiver har det økonomiske ansvaret for å stille med verneutstyr. Men hvis du er pålagt å bruke det, men velger å ikke gjøre det - da kan du miste all rett til erstatning.

Gjennom opplæringen skal du få innføring i hvilket verneutstyr du skal bruke på jobb. Husk at det kan være forskjellige regler på ulike arbeidssteder. Finn ut hvem verneombudet på din arbeidsplass og ta opp ting som virker rart eller ugreit med denne personen.

Møt opp til rett tid

Som ungdom og elev har du sikkert hørt at du må møte opp til rett tid. Dette er viktig på skolen, men ekstra viktig på jobb.

Når du er ansatt er det en sjef som betaler deg for å være på jobb - om du ikke møter opp tidsnok kan sjefen tape penger på at du ikke er til stede Det kan også føre til at kollegaer ender opp med å gjøre jobben du egentlig skulle ha gjort.

Om du følger disse rådene kommer det mest sannsynlig til å gå bra med deg i ditt første møte med arbeidslivet. God sommer og lykke til!