Statsminister Dmitrij Medvedev bekreftet for noen dager siden at de to eldste reaktorene på Kola atomkraftverk skal holdes gående i henholdsvis 11 og 16 år til. Dette er urovekkende nyheter Norge som nasjon og vi som bor i Finnmark ikke kan la gå hus forbi. Alle vi som bor i nord, uansett på hvilken side av grensene, vil rammes dersom en atomulykke skjer. Verst vil det ramme Russlands egen befolkning. At president Putin og statsminister Medvedev er villige til den kalkuleringen av risiko som de nå har gitt grønt lys for, må få norske, finske, svenske og alle EU-lands myndigheter til å skjelve i buksene. Og protestere deretter. Vi forventer at myndighetene tar dette på det største alvor og handler deretter, all den tid reaktorene det er snakk om, i realiteten skulle vært stengt for mange år siden.

Atomnyheten kom omtrent samtidig som guvernøren i Murmansk oblast og fylkesordføreren i Finnmark var sammen i Murmansk for å feire 25 års samarbeid.

Fylkesordfører Runar Sjåstad tok til orde for at det er viktigere enn noengang at Finnmark og Murmansk står sammen mot en utenverden av store makter som gjerne vil ha makt og innflytelse over nordområdene og ressursene her. Det har han helt rett i. Vi ville i tillegg lagt til at det er viktigere enn noengang at folkene i de to nabofylkene står sammen også i kravet om å få stengt de gamle reaktorene på Kola atomkraftverk. Nordområdene vil ha lite å by på lenge, dersom ett eller begge av de to reaktorene utløser et nytt Tsjernobyl.

At våre russiske, finske og svenske naboer og vi her i Norge skal måtte leve med denne trusselen hengende over hodene våre i over ett tiår til, er skremmende i all sin gru.

Vi som bor på denne nordlige siden av jordkloden er så heldige å ha trukket en haug med vinnerlodd. Vi har fått leve forskånet for tyfoner, tsunamier, vulkanutbrudd og ødeleggende jordskjelv for å nevne de verste naturødeleggelsene mennesker utsettes for. Naturen kan vi imidlertid i liten grad styre.

I snart 70 år har vi også i hovedsak vært forskånet for krig, sult og nød. I forhold til nettopp krig, sult og nød har vi mennesker makt til å gjøre noe for å forhindre at det skjer. Å forhindre atomulykker er det også opp til mennesker å styre. Atomkraftverk, uansett hvor de er plassert, er til enhver tid en kalkulert risiko, og det kan vurderes kontinuerlig om drifta av dem er verd risikoen. Det er i så måte lenge siden alarmklokkene ringte rundt de to eldste reaktorene på Kola. Norge har bidratt i flere omganger til å forlenge levetiden for dem. Det har vært en omstridt hjelp, men forklart og forstått knyttet opp mot mangelen på alternativer i et skakkjørt Russland etter Sovjetunionens fall. Men det er gått 24 år siden Murens fall og Russland burde ha klart å komme opp med alternative kraftkilder for folk og industri på Kolahalvøya til nå. Hvis man hadde villet. Med stadig nye utsettelser av reaktorenes levetid øker faren, - men det øker også frykten for konsekvensene. Frykten er langt fra god å kjenne på for noen.