• Et varmt sted å samles : Er navnet på byggeprosjektet som vant anbudskampen om bygging av ny skole i Bjørnevatn.Illustrasjon: Byggmesteran
    Original bildetekst:

I den siste tiden har det vært mange leserinnlegg i SVA om byggingen av ny skole 9910 og kommuneøkonomien.

La en ting være slått klart fast: Dagens Bjørnevatn skole er moden for sanering. Ingen barn, unge og voksne fortjener å tilbringe mer enn høyst nødvendig tid av sitt fremtidige liv i dette bygget. Skulle noen være i tvil inviteres de til å tilbringe EN skoledag i dette bygget, kanskje ville pipen fått en annen lyd da.

Når det fornuftige lokalpolitiske vedtaket er å bygge en felles skole for Sandnes og Bjørnevatn, trenger en ikke å være atomfysiker for å skjønne at her ligger betydelige innsparinger på drift i fremtiden.

Skytset mot ny skole kombinert med fremtidens kommuneøkonomi burde i høy grad vært rettet mot partiet Høyre. Deres motstand mot ny skole har til tider vært lite pen. I november marsjerte partiets gruppeleder inn i formannskapet med et dokument fra bedømmelsesprosessen som var unntatt offentlighet.

Her ble det nærmest satt frem konspirasjons- og korrupsjonsanklager mot prosjektleder Kjell Kvam og kommunens byggeleder Ivar Kaski. Dette ble senere grundig tilbakevist av et uavhengig advokatfirma. Jeg mener noen bør avkreves en uforbeholden unnskyldning til disse to hederskarene jeg kjenner som medlem i byggekomiteen!

Høyres privatiseringsiver og innbitte motstand mot for mye offentlig velferd kan lokalt oppsummeres slik: Folk burde ikke bosette seg sør for rundkjøringen ved Førstevannet. Da kan de ikke regne med at barna deres får et godt desentralisert og likeverdig skoletilbud.

Sentralt er fremtidens budskap fra den blåblå regjeringen slik: Den pretensiøse avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen skal tvinge kommunene til å spare hvert år. (Les: Å sentralisere og å legge ned blant annet skoler.)

Milliardene skal fortsatt gå til de stakkars rike rundt indre Oslofjord i form av skattelette. Samtidig blir kommunenes muligheter for inntekter redusert blant annet i forbindelse med eiendomsskatt på næringsbygg.

To lokalpolitikere har vært særdeles innbitte i sin motstand mot ny skole 9910, nemlig de toutbryterne fra Arbeiderpartiet. Det er greit å ha meninger, vi lever i et demokratisk samfunn. Men kanskje burde de sett seg i speilet før valget i 2015, og da oppdaget sin høyrelegning.

Heldigvis har vi i Sør-Varanger et varmt, solidarisk og distriktsvennlig flertall bestående av Ap, Sp og SV!

Til slutt: Høyre og Fremskrittspartiet har i svært mange sammenhenger gjort seg til varme tilhengere av lokaldemokratiet. Når det gjelder skuterkjøring, alkoholservering med mer er det de som bor nærmest skoen, som skal kjenne på trykket, og dermed vite best.

Men hvorvidt det eksistensielle spørsmålet om Finnmark skal få være Finnmark, nei da er lokalbefolkningen for «dumme» til å bestemme selv. Slikt noe vet bedreviterne sørpå best.

Det er å merke seg at sentraliseringsgeneralen og kommunedødaren Jan Tore Sanner nå er Utdanningsminister. Hvor mange distriktskoler klarer han å legge ned de neste tre årene?