Øst-Finnmark politidistrikt fikk klarsignal fra Kripos til å grave dypere og videre i jakten på overgrepssaker mot barn i forbindelse med fjorårets storaksjon, Operasjon Share. Aksjonen avslørte nesten like mange som delte overgrepsmateriale med bilder og filmer av barn i Øst-Finnmark som i Oslo. På landsplan avslørte man 68 saker, i vårt politidistrikt avslørte man fem. Flere av dem har allerede fått sin dom. Vi har dessverre likevel ingen tro på at alle som samler, bruker og deler overgrepsbilder av barn med dette er avslørt. Vi frykter at det er mange flere der ute. Hvis ikke, hadde ikke dette vært en storindustri, der misbruk og krenkelser av barn utføres verden over, for å dekke etterspørselen til andre, verden over. For selv om slik virksomhet er strengt forbudt, publisering av slikt materiale på internett er strengt forbudt, er internett likevel hovedkanalen ut til «publikum». Og merkelig nok; overgriperne og brukerne finner lett frem. Gjerne mye lettere enn internasjonalt politi som nettopp overvåker nettet på jakt etter overgrepsmateriale mot barn. Man kan gjerne undres hvordan og hvorfor det er mulig. Samtidig som vi også er fullt klare over hvor ressurskrevende det er å avsløre nettopp slike saker. At Øst-Finnmark politidistrikt, som et lite distrikt prioriterte å bore dypere i materien enn Operasjon Share hadde som utgangspunkt, skal de ha all ære av.

Kan en årsak til at krenkelser av barn fortsetter å gripe om seg, til stadig nye generasjoner, være at det egentlig ikke er noen straffer å snakke om for denne type forbrytelser? Bare for at ta et helt ferskt eksempel; en nylig dømt barnepornobesitter, avslørt gjennom Operasjon Share, fikk i Øst-Finnmark tingrett 11 måneder fengsel etter å ha vært i besittelse av 6 300 bilder og 500 videoer samlet over tilsammen 16 år.

Hva hadde vært straffen om lovbruddet for eksempel dreide seg om økonomisk utroskap gjennom 16 år?

Så uteblir heller ikke folks reaksjoner. Det strider mot folks rettsfølelse at overgrep mot barn, direkte eller gjennom besittelse og spredning av barneporno, straffes så mildt i den norske rettspleien. Dette sier mye om hvilket rettsvern barn i realiteten IKKE har i vårt rettssystem, og det er uhyre skremmende.

Heldigvis vet vi at det pågår et arbeid med å stramme inn domspraksis i retning av tøffere straffer i slike saker. Men endringen går etter vår mening altfor sakte. Og så lenge straffene er så lave og milde, har de knapt noen forebyggende effekt. 11 måneder ubetinget fengsel oppfattes nok av brukere av denne grusomme storindustrien som en liten pris å betale. Også fordi oddsene for å bli avslørt dessverre er såpass lave som de er.

Om straffenivået noengang blir så tøft at det får helt slutt på denne typen virksomhet, er sannsynligvis minst like utopisk som å tro at det blir slutt på all prostitusjon. Men for hvert eneste barn som unngår å bli misbrukt eller krenket, og for hver potensiell bruker som skygger unna, har det stor betydning.

Samtidig er det ingen tvil om at bevisst politistrategisk arbeid og innsats gir resultater. Resepten for å få tatt enda flere overgripere og ikke minst bakmenn, er nitidig satsing på etterforskning og strengere straffer for de som blir avslørt.