Etter år med hardt press på sjølaksefiskerne, og mot Sametinget, er det fortsatt stor usikkerhet om framtida. Sjølaksefiskernes organisasjoner har kjempet hardt for å få tilbake fisketidene som gjorde det mulig å skaffe seg et levebrød av fisket.

Sametinget har kjempet hardt for å få frem den tradisjonelle kunnskapen som finnes i sjølaksefisket, betydningen for samisk språk og kultur og som en del av viktig kombinasjonsnæring overfor myndighetene. Sjølaksefiskerne har blitt møtt med det motsatte – stadige innstramminger i fisketider – kortere tidsrom, færre dager og nye redskapskrav.

Sametinget presses fortsatt gjennom nye krav fra Klima- og Miljødepartementet/Miljødirektoratet.

Tidligere utredninger om laksefisket i sjø og elv påpeker at det ikke er tilstrekkelig kunnskap om hvilke faktorer som påvirker fisket og laksens vandring. Disse ukjente faktorene må utredes snarest!

Fangsten varierer fra år til år, avhengig av vær og vind på de ulike fiskeplassene. Kunnskapen om sjølaksefisket utvannes år for år, da det blir stadig færre fiskere fordi folk rett og slett ikke ser det som regningsvarende med 6 – 12 dager fiske i løpet av sommeren.

Når også Tanavassdragsavtalen mellom Norge og Finland blir vedtatt av Stortinget, med brudd på folkerettslige prosesser og tildeling av nye rettigheter til hytteeiere på finsk side, er det intet mindre enn oppsiktsvekkende.

Resultatet av avtalen er at regulering av sjølaksefisket påvirkes av hva de finske myndighetene mener. Resultatet er at samiske sjølaksefiskere får enda mindre innflytelse i forvaltningen av det materielle grunnlaget for samisk kultur, næring og språk.

Jeg mener at samisk sjølaksefiske ikke på noen måte truer hverken bestand eller elvefiske. Utvida fisketider for sjølaksefisket i Finnmark MÅ innføres i 2018.

Uten at dette skjer, kan vi konstatere at sjølaksefiskerne er kasta på land!

Mariann Wollmann Magga
Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet
Listekandidat til Sametingsvalget,
Østre valgkrets