Gleden var stor i Sp, Høyre, Frp og Venstre etter lokalvalgseieren for snart to år siden. Enige om å samarbeide ble de også rimelig raskt, og Sps erfarne politiker, Cecilie Hansen, ble ordfører. «Nå skulle det bli andre boller og det skulle i hvert fall ikke bli utvidet eiendomsskatt», var ett av mantraene for den nye samarbeidskonstellasjonen.

Allerede i forbindelse med skolestruktursaken begynte imidlertid samarbeidet å knake i sammenføyningene. Kommunebudsjettet, som fordret store kutt før siste årsskifte, gjorde ikke samarbeidet enklere. Og det var Venstre som ikke ville holde seg innenfor «folden». Budsjettkutt i skoleverket og spørsmålet om eiendomsskatt var igjen hete stridstema.

Nå, i uken før nasjonaldagen, var det helt slutt. Venstre lot seg invitere til samarbeid med opposisjonspartiene Ap, SV og uavhengige Knut Mortensen, og vi har i realiteten fått en ny flertallskonstellasjon i Sør-Varanger kommunestyre.

Rett nok er det slik at de absolutt fleste saker går enstemmig igjennom. Men eiendomsskatt, budsjett, skolestruktur,- ja de virkelig store sakene,- der er det slett ingen enstemmighet. Dette betyr at ordfører Cecilie Hansen, i alle virkelig store saker heretter, risikerer å måtte gjøre som Ap, SV, Knut Mortensen og Venstre vil, og ikke som den borgerlige konstellasjonen vil. For her er det kommet et nytt flertall til makta, som i realiteten gjør Hansen/Alstadsæter til et forretningsministerium for det sosialistisk-grønne flertallet. De som trodde de hadde vunnet valget, sitter idag, snart to år etterpå, igjen med skikkelig Svarteper. Den reelle makta er flyttet fra blått til rødt. «Maktskiftet» for to år siden varte med andre ord ikke lenge. Det kan ikke være særlig tilfredsstillende for en ordfører og en samarbeidskonstellasjon å styre på de andre partienes premisser. Vi har en «maktsammensetning» som skulle føre borgerlig politikk, men som de neste to årene er bastet og bundet, alt ettersom hvor Venstre og Stian Celius lander i det politiske landskapet, sak for sak.

Hvorfor kan ikke Cecilie Hansen og co da bare kaste kortene og overlate styringen til Ap og de andre, i stedet for å måtte ta ansvaret for den politikken det nye flertallet vil føre? Så enkelt er det ikke, med den styringsmodellen hovedtyngden av norske kommuner, Sør-Varanger inkludert, har. I formannskapsmodellen velger kommunestyret representanter til formannskap etter forholdstallsprinsippet. De er kommunens økonomi- og planutvalg. I den parlamentariske modellen, som storbyer som Oslo - og Tromsø, for eksempel har, velger flertallet i kommunestyret et eget byråd eller kommuneråd. Og med parlamentarisme-modellen er kommunerådet avhengig av tillit i kommunestyret. Får kommunerådet flertall mot seg, må det gå av. I et parlamentarisk system er tanken at dette skal medvirke til å klargjøre det politiske ansvaret sterkere og sikre mer effektiv politisk styring.

Debatten om hvilken styringsmodell som er best for norske kommuner, som i hovedsak er ganske små, har til nå vært ganske samstemt rundt formannskapsmodellen. Noen storbyer har valgt parlamentarismen, i likhet med fylkestingene i Nordland, Troms og Nord-Trøndelag. Vardø hørte i sin tid til forsøkskommunene som prøvde parlamentarisme, men har senere gått bort fra dette igjen. Kanskje blusser parlamentarismedebatten opp i Sør-Varanger etter dette?