Dette gjelder ikke minst i forhold til saker som angår oss mest i nord, men som det gjerne er helt nødvendig at man forstår i sør. Av og til også der ute i den store verden. Midt på den storpolitiske arenaen som nord relativt ofte står.

I forhold til Ukraina-konflikten mellom øst og vest, for eksempel, har det vist seg å være mye enklere å forholde seg til et sanksjonsregime i sør enn det er her nord. Sanksjonsregimet, slik det fremstår i totalsammenheng for USA, Europa og Norge, forstyrrer bokstavelig talt det samarbeidet som vi har i grenseområdene her nord, og det forstyrrer et nitidig opparbeidet næringssamarbeid for endel virksomheter. Over tyve års signaler om «bygg opp», står i fare for å rakne og bli ofret på det storpolitiske alter, dersom det kalde gufset mellom øst og vest får lov til å vedvare og fryse enda mer til det neste året.

Konsekvensene for Barentssamarbeidet i hele sin bredde på lengre sikt er umulig å spå. Men for hver måned som går, kan det skje små tilbakeslag som tilsammen etterhvert blir synligere og sterkere enn vi liker å tenke på. Inkludert en uggen fare for en stemningsendring våre to folk i mellom som slett ikke tjener verken samarbeidet eller naboforholdet, menneskelig like såvel som økonomisk.

Det er midt i dette bildet vi står nå og det er spennende å konstatere at det faktisk også sitter folk der ute i Europa og «ser» mye av det samme etter et besøk i nord og i Kirkenes. Kanskje er det noen som vil lytte nå, når budskapet ikke kommer fra oss «vanlige» sytpeiser her oppe, som stadig kjenner på at vi må male på hvordan disse problemstillingene påvirker oss i det norsk-russiske grenseområdet?

Jochen Bittner er politisk redaktør i den anerkjente avisen Der Zeit i Tyskland. Han har laget en reportasje i avisen sin om hvordan ting funker i grensestrøket mellom øst og vest, Norge og Russland, men han har ikke minst skrevet en kommentar. En kommentar som nå også er publisert i The New York Times. I den har han slått fast hvordan det som skjer her hos oss, i lille Kirkenes, bryter med Vladimir Putins verdensbilde. Han viser til hvordan det i nord er bygget et velfungerende grensesamarbeid, inkludert visumfri reise med grenseboerbevis, kvotesystemet i fiskerinæringen og gjensidig samarbeid om utnyttelse av olje og gass etter at delelinjen i Barentshavet ble avklart.

Bittner peker på hvordan utenrikspolitikken vesten fører kan ødelegge den lokale suksesshistorien i nord. Og han reiser en pekefinger til president Vladimir Putin med beskjed om at det er opp til han hvordan dette samarbeidet i nord vil gå i fremtiden.

Den russiske presidenten anbefales å besøke Kirkenes for å lære hvordan øst og vest kan samarbeide.

«Se på denne byen før du planlegger ditt neste trekk Mr. Putin», skriver Bittner.

Bittner er samtidig tydelig på at Vesten ikke bør gå fra sanksjonspolitikken så lenge Russland og Putin bryter folkeretten. Han påpeker likevel at begge sider lider av at Kreml følger en «du taper-jeg vinner»-filosofi i stedet for å styrke en samarbeids- og vinn-vinn-situasjon.

Måtte både Putin og Obama lytte - og handle.