Uten forvarsel og uten beskjed til kundene om hva som hadde hendt. Og kundene, altså publikum i Kirkenes, fikk ikke tak i noen i det kommunale apparatet som de kunne få informasjon fra, fordi de aktuelle telefonnummer som var oppgitt enten var slått av, eller ikke i bruk. Først rundt klokken 22.30 kom den første meldingen om saken på kommunens nettside. Det er, pent sagt, altfor dårlig.

Å «miste» vannet på denne måten setter publikum i en sårbar situasjon. Det må en stor organisasjon som Sør-Varanger kommune ta på det største alvor. Folk kan ikke ta for gitt at svart vann kan brukes som vanlig, verken som drikkevann eller annet. Så det gjør ingenting om det første kommunen gjør i sånne sammenhenger er å gi et kokevarsel. For sikkerhets skyld.

Kommunen må ta lærdom av den mangelfulle kommunikasjonen til publikum, slik at man ved en eventuell «neste gang», sørger for at noen enten sitter og svarer på telefonen, eller at man får en automatisk telefonsvarerbeskjed om hva som har hendt når kommunen kontaktes. En umiddelbar skriftlig melding på hjemmesiden er også en helt naturlig rutine i våre dager når uvanlige ting oppstår. At man ikke fra før av har denne typen rutiner i systemet sitt, forundrer stort i 2014. Såvidt vi vet har kommunen utarbeidet en beredskapsplan for sin virksomhet, og der skal rutiner rundt «hva gjør vi når noe uventet skjer», også i forhold til informasjon til publikum, ligge fast.

Brudd på vannledningene skjer med jevne mellomrom, ikke minst i forbindelse med gravearbeider. Heldigvis får ikke slike brudd så store konsekvenser som denne gangen hver gang. Tilfellet ville det slik at også datalinjene som sørger for overvåkning av vannstanden i vannreservoaret inne i Prestefjellet var ute av drift, og hadde vært det siden 12. desember. Dermed kunne hele vannreservoaret til overmål også tømmes, uten å bli oppdaget. Brudd på nettforbindelser er et kjent fenomen i vårt moderne samfunn. Hvorfor man ikke har en alarm som utløses, eller ett eller annet annet som gir beskjed om at forbindelsen og overvåkningen er brutt, er et svært viktig spørsmål å få ordnet opp i for kommunen nå. Nettopp for å unngå at hele vannreservoaret tømmes når ei ledning springer lekk ett eller annet sted. Men alt dette regner vi med at SVK er i full gang med å sørge for. Dessverre er det ofte slik at ikke alle tenkbare og utenkbare problemstillinger kommer for dagen før noe helt uventet skjer.