Statistikken for Finnmark politidistrikt i 2017 er et tydelig bevis på noe også vi på avishuset har erfart det siste året: det er hardt å holde tempoet og mengden oppe samtidig som man står med omstillings- og reformarbeid opp til halsen.

I 2016 kunne politimester Ellen Katrine Hætta & co slå i bordet med å ha oppklart sju av ti anmeldte saker. I fjor gikk dette tallet ned mot seks av ti. Et fall i oppklaringen på rundt 7 prosentpoeng ville i et vanlig år vært et blodrødt tall.

Spesielt når antallet anmeldelser totalt i Finnmark er på det laveste på mange år (under 5000 i 2017). Nedgangen innebærer altså at politiet kom til bunns i rundt 500 færre saker i fjor enn i 2016. Selv om Hætta er i norgestoppen fortsatt, er Finnmark nå passert av Nordland.

Men krimregnskapet er litt lysere rødt enn man kan tro ved første øyekast. Store ressurser var nemlig også gjennom fjoråret bundet opp i arbeid med sammenslåing av operasjonssentralen, ny felles påtaleenhet og mye annet som lå i regionreformen. Og det har tappet krefter og fra både ledelsen, etterforskere og patruljer - da det meste har måttet løses innenfor budsjett.

Huller i vaktlistene har dermed blitt stående tomme - og da er veien litt lenger fra patruljen som skal rykke ut til en hendelse (om de har tid til å rykke i det hele tatt) - og til saken er avklart og eventuelt oversendt til retten.

En håndfull spesielt tidkrevende saker kan fort også dra statistikken i feil retning - som drapssaken som ble avsluttet i 2017, tungrodde økonomisaker (som Mudenia Elektro-saken) eller teknisk krevende saker med overgrepsbilder av barn.

Dessuten har politiet vært gode på å jobbe ned antallet gamle saker gjennom fjoråret. Det betyr at færre ofre må gå lenge i uvisshet, og færre uskyldige må vente lenge for å bli renvasket. Og forhåpentligvis færre pinlige straffeutmålinger der personer dømt for grove lovbrudd får deler av straffen betinget grunnet politisommel.

Alt i alt altså et godkjent år for Finnmark politidistrikt, så langt vi kan tolke av den tilgjengelige statistikken. Men i 2018 forventer vi klarere positiv utvikling. For det er jo nå befolkningen skal høste fruktene av reformen, og få et bedre tilbud enten de bor i en øde fjordarm eller i byen.

Så regner vi med også konkurransemennesket Ellen Katrine Hætta er lysten på å ta oppklaringstronen tilbake i Politi-Norge.